Advertentie

Browse By

Zou de scheuren en verzakkingen door de ondergrondse opslag van aardgas in Langelo komen? Of………?

NOORDENVELD – Zou het door de ondergrondse opslag van aardgas in Langelo komen? Is de langdurige droogte de schuldige? Of ligt het antwoord bij een onzorgvuldige aannemer? En woon ik nog wel veilig in mijn woning? Het waren slechte een paar van de vele vragen die leefden bij de ongeveer honderd aanwezige mensen tijdens de informatieavond van de gemeente Noordenveld, die gehouden werd op avond van woensdag 5 september in de kantine van de Esborg te Roden. Iets wat een informele voorlichtingsavond had moeten worden, veranderde onder druk van de zeer verontrustende bewoners in een informatieavond, waarbij de gemeente Noordenveld met de billen bloot moest.

De eerste opzet van de haastig opgezette voorlichtingsavond, waarbij de gemeente verschillende locaties in de kantine had gevormd waar de mensen met hun vragen heen konden gaan, bleek bij lange na niet te voldoen en de emoties liepen hier en daar dan ook behoorlijk hoog op. Om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen, die speelde in het gebied nabij de Oudgenoegstraat, de van Bergenstraat en de Bakkerstraat, werd na een oproep van een aantal bewoners de informatieavond omgezet naar een plenaire vergadering.

Het bleek een goede keus te zijn en de opzet begon direct al zijn vruchten af te werpen. Na een korte introductie van de zichtbaar aangedane burgemeester Klaas Smid, begon de het hoofd van Openbare Werken met een voorlichting over de inmiddels gestopte werkzaamheden en de vermoedelijke oorzaak van het probleem. Hierbij werden oplossingen eigenlijk niet aangedragen, maar naar vragen uit het publiek gaf hij te kennen voor elke oplossing op te staan. Er werden dan ook een tal van suggesties gedaan waar later nog eens goed naar gekeken zou worden.

De ambtenaar van Bouw en Woningtoezicht kreeg het zwaarder te verduren. Ondanks een vrij duidelijk verhaal over de genomen stappen in verband met de veiligheid van de bewoners, bleken de ervaringen van de laatstgenoemden met de toezichthouders toch heel anders te zijn dan er in de eerste instantie geschetst werd. Het spreekt voor zich dat de emoties weer hoog opliepen en de gespreksleider moest menigmaal ingrijpen op de gemoederen weer tot rust te manen.

Nadat de rust was wedergekeerd, werden de vervolgstappen met de gemeentelijke ambtenaren vastgelegd en volgde een informele ronde, waarbij men nog de nodige brandende vragen van menig bewoner probeerde te beantwoorden. Een van de vragen die leefde bij veel bewoners was bijvoorbeeld het toezicht op de aannemer en of deze zich wel aan de geldende regels had gehouden. Of had deze wellicht het niet zo nauw genomen met de regels die gelden voor de bemaling om het werk eerder klaar te krijgen?

Ondanks de rommelig ogende opzet aan het begin van de avond en de vele zeer begrijpelijke emotionele betogen, pakte de gemeente Noordenveld het initiatief van de zeer verontruste bewoners goed op en probeerde de avond in goede banen te leiden. Word vervolgd.