Advertentie

Browse By

Wordt dit de nieuwe Heerestraat in Roden

Schets toekomstige Heerestraat

RODEN – In het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden is een onderzoek naar een nieuwe inrichting van de Heerestraat opgenomen als één van de uit te voeren projecten. In de afgelopen tijd heeft de gemeente Noordenveld samen met vertegenwoordigers van de Zakenkring, de wijkbelangenvereniging Centrum en Toegankelijk Noordenveld nagedacht over hoe de inrichting van de Heerestraat er in de toekomst uit kan zien.

Uitgangspunt voor de nieuwe inrichting van de Heerestraat is dat het een straat moet zijn waar je goed kunt komen, waar je graag verblijft en een straat die de klimaatverandering (hitte of juist veel regen) goed kan opvangen. Deze uitgangspunten zijn verbeeld in een schets voor de Heerestraat.
Graag horen we van u hoe u kijkt tegen deze verbeelding van de Heerestraat. Op de website www.Roden.nl vindt u de verbeelding van de Heerestraat en de uitleg over de gemaakte keuzes. U kunt tot en met 5 mei uw reactie achterlaten. Uw reactie wordt erg gewaardeerd!

De projectgroep is erg benieuwd naar uw mening over de verbeelding van de Heerestraat. Wat vindt u mooi? Waar kan het beter? Wat zou u liever anders zien? Wij stellen uw inbreng en mening erg op prijs! Dat kan onder andere door onderstaande enquête in te vullen.

Wilt u liever op een andere manier uw inbreng delen? Dat kan ook. U kunt de gemeente bereiken via onderstaande contactgegevens:

E-mail:                               centrumroden@gemeentenoordenveld.nl
WhatsApp:                        06 – 10 10 11 48
Telefoonnummer:            050 – 50 27 222

Wij zien uw reactie graag voor 5 mei 2019 tegemoet. De projectgroep neemt de reacties mee bij het eindadvies. Dit advies wordt in juni aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en vervolgens aan de gemeenteraad.