Advertentie

Browse By

Wethouder Henk Kosters liet zich een spiegel voorhouden

Henk Kosters liet zich een spiegel voorhouden op de Jaarbeurs

Spiegelen

NOORDENVELD – De Rodermarkt is achter de rug en ook de voetbalderby Peize-Roden. Bij hun evaluatie zullen Jaarbeurs en Volksvermaken Roden vooral positief terugkijken. Dat zal voor de staf van v.v. Peize anders zijn….

Leren van feedback

Ook de gemeente Noordenveld kent evaluaties. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan op de jaarbeurs tijdens de Rodermarkt. Daar hadden we een mooie, open stand . Gemakkelijk om gesprekken aan te gaan met bezoekers. Dat was ook precies de bedoeling. Dat onze inwoners ons als gemeente een spiegel voorhielden. Ons feedback geven. Daar kun je van leren.

Ontwikkelen

Dat leren geldt natuurlijk voor ons allemaal als individu. Dus ook voor mij. Ik probeer ook regelmatig uit de waan van de dag te stappen en mezelf de spiegel voor te houden. En dus proberen kritisch naar mezelf te kijken. Als je dat regelmatig doet leer je wat nodig is om verder te komen in je ontwikkeling als mens, als vader en opa, als vriend als collega en zeker ook als wethouder. Waar het om gaat is dat je kritisch naar jezelf kijkt vanuit verschillende invalshoeken. Dat is soms best wel lastig. En het helpt ook zeker als iemand jou feedback geeft en ja dat kan soms confronterend zijn…. En toch is het goed!

Geen aansporing nodig

Dus ook onze actie op de beurs was in mijn beleving goed en ik vond het sowieso leuk om te doen. In de gesprekken op de beurs komt natuurlijk van alles aan de orde. Geheel menseigen lukte het vaak prima om zonder aansporing iets te noemen wat niet goed gaat. Tegelijk was het gelukkig ook zo dat er daarna best wel heel veel goede dingen werden genoemd. Ik heb er zelf een paar keer een paar uur gestaan en kijk er met plezier op terug!

Variatie, maar ook rode draad

Het varieerde van minder serieus (“Goed dat de wethouder op de markt een biertje geeft”) tot een emotioneel gesprek met iemand die geraakt was door een gebeurtenis. Ik heb vaak gehoord dat het gemeentebestuur gemakkelijk is te bereiken, benaderbaar is en informeel. Kritiekpunten die naar voren kwamen waren onder andere dat aanvragen soms lang duren, dat niet altijd duidelijk is wie je waarvoor moet hebben en dat communicatie beter kan. En heel vaak zijn er opmerkingen gemaakt over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Als positief werd genoemd dat de straten en stoepen duidelijk beter worden onderhouden, maar dat het beheer (maaien) van het groen beter kan. Het zou mij niet verbazen als uit alle formulieren het verbeteren van het groenonderhoud als rode draad te voorschijn komt.

Tot slot: dank voor het spiegelen! Een hopelijk merkt u er iets van. Over sommige onderwerpen binnenkort en over andere wat later…….

Henk Kosters