Advertentie

Browse By

WAARDE ZONNEPANELEN TELT NIET MEE VOOR DE ONROERENDE ZAAKBELASTING

NOORDENVELD – Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om met ingang van 1 januari 2019 de waarde van zonnepanelen bij woningen niet mee te tellen bij de berekening van het eigenarendeel van de onroerende zaakbelastingen.

De gemeente Noordenveld loopt voorop met het heffen van de eigenarenbelasting voor woningen met zonnepanelen. Half november is er bij de stemming in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2019 een motie aangenomen om een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de onroerende zaakbelasting gehouden worden. Wethouder Kirsten Ipema: “De gemeente Noordenveld stimuleert initiatieven die bijdragen aan een klimaatneutraal en energieneutraal Noordenveld. Zonnepanelen op woningen dragen bij aan een duurzame omgeving en dit moet niet ontmoedigd worden door hogere lokale kosten. Daarom hebben wij besloten dit niet door te berekenen in de onroerende zaakbelasting.”

De wijziging wordt voorgelegd ter vaststelling in de raadsvergadering van 6 februari 2019 met als ingangsdatum 1 januari 2019