Advertentie

Browse By

VrijwilligersInformatiePunt (VIP) zoekt versterking

Welzijn in Noordenveld is op zoek naar iemand die het VIP op maandagochtend of middag wil versterken. Op dit moment bestaat het VIP-team uit 5 vrijwillige medewerkers die bij toerbeurt een dagdeel aanwezig zijn op het bezoekadres in Trefpunt Scheepstra. Belangrijkste taken van het VIP zijn het bemiddelen bij aanvragen voor de Vrijwillige Hulpdienst en het beheren van de  VrijwilligersVacatureBank. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor de vrijwilligers van WiN.

Het VIP wordt binnenkort samen met het team van WiN geschoold in het gebruik van een nieuw registratiesysteem.
Vrijwilligerscoördinatoren Froukje Temming en Marjan Aapkes van WiN ondersteunen het VIP.

Wat doet het VIP?
De medewerkers van het VIP bemiddelen tussen particuliere hulpvragers en vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst. Hulpvragen zijn bijvoorbeeld een wandeling met iemand maken, boodschappen doen of iemand begeleiden naar het ziekenhuis.
Ook voor organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kan het VIP van betekenis zijn. Koffie schenken bij een zorgcentrum, werkzaamheden bij de kledingbank, een bestuursfunctie bij een kunstencentrum, zomaar wat actuele vacatures die te vinden zijn op de VrijwilligersVacatureBank.


Spreekt de vacature u aan of wilt u meer informatie? Kom dan langs, stuur een mail of neem telefonisch contact op. Op maandag en woensdag van 9.30 tot 12.00 uur en op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur is een VIP-medewerker bij het Trefpunt aanwezig.

VrijwilligersInformatiePunt (VIP)
 Schoolstraat 1
 9301 KB Roden
 T   050 317 65 00
 M  vrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl
 W  www.welzijninnoordenveld.nl