Advertentie

Browse By

Vogelkijkhut Marum geopend

V0GELKIJKHUT MARUM GEOPEND!!

MARUM – Op vrijdag 29 maart 2019 is onder grote belangstelling de lang verwachte vogelkijkhut “De Stins” geopend door Gedeputeerde Henk Staghouwer. In zijn toespraak ging hij in op deze nieuwe parel in het landschap, die niet alleen voor de natuurliefhebber een aanwinst is, maar ook als waterberging kan dienen. Vanuit de kijkhut heb je een prachtig zicht op de waterpartijen, waar door de goede waterkwaliteit bijzondere vogels te zien zijn. Ook de otter is hier gesignaleerd. Vanwege de verschillen in waterhoogte zijn twee vistrappen aangelegd, zodat vissen niet belemmerd worden in hun route. Staatsbosbeheer heeft het terrein aangepast, zodat het geschikt is voor natuur-educatie, waar het NDCE dankbaar gebruik van gaat maken voor basisschoolleerlingen. Ook voor het voortgezet onderwijs is een leerprogramma ontwikkeld.