Advertentie

Browse By

Vleermuizenkasten geplaatst rondom De Marke in Roden

Vleermuizenkasten geplaatst bij en rondom De Marke in Roden

Nieuwe verblijfsplaatsen vleermuizen voordat sloop van start kan

RODEN – Vorige week hing wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld de eerste van een aantal vleermuizenkasten op in de buurt van De Marke in Roden. Dit schoolgebouw moet binnenkort gesloopt worden. Voordat hiermee begonnen kan worden, moet volgens de Wet Natuurbescherming onderzocht worden of er beschermde diersoorten in het gebouw zitten. Noordenveld heeft een ecologisch onderzoek laten uitvoeren, waaruit is gebleken dat er vleermuizen in en om het gebouw verblijven. De gemeente moet nu zorgen voor tijdelijke, vervangende verblijfplaatsen voor de vleermuizen. 

Resultaten van het onderzoek
Het ecologisch bureau dat het onderzoek gedaan heeft, adviseert om twaalf vleermuizenkasten op te hangen binnen een straal van 200 meter van het te slopen gebouw. Omdat de sloop binnen enkele maanden gaat plaatsvinden moeten de kasten op korte termijn worden opgehangen aan bomen en gebouwen. Op deze manier kunnen de vleermuizen alvast wennen aan nieuwe verblijflocaties.

Bewoners helpen mee
Een aantal vleermuizenkasten wordt opgehangen aan bomen rondom het te slopen schoolgebouw. Voor de overige kasten heeft de gemeente bewoners van vier adressen bereid gevonden om een of twee kasten aan de gevel van hun huis te laten ophangen. De kasten blijven in ieder geval hangen totdat het nieuwe schoolgebouw in gebruik is. Het nieuwe gebouw wordt ‘natuurinclusief’ gebouwd. Dat betekent dat in de muren nieuwe, permanente verblijfplaatsen voor vleermuizen komen. Na de bouw van de nieuwe school worden de vleermuizenkasten eigendom van de bewoners. Zij kunnen de kast aan hun gevel laten hangen zodat meer vleermuizen in de wijk kunnen verblijven.