Advertentie

Browse By

Veertig jaar Cantorij Roden

RODEN – Op zondag 3 november hoopt de protestantse cantorij  haar 40-jarig bestaan te vieren. Ze zijn op zoek naar oud-leden om hier samen een feestelijke gebeurtenis van te maken. Miny Notenbomer nam in 1979 het initiatief een cantorij op te richten om zo de samenzang in de protestantse gemeente te ondersteunen en te bevorderen. In september 2107 veranderde de naam in Cantorij Roden. De Cantorij Roden doet hierbij een oproep aan alle oud-leden uit om zich aan te  melden en dit jubileum met hen mee te vieren!

Op zondagmiddag 3 november is er om 15.00 uur in ‘Op de Helte’ een middagprogramma. Een feestelijke ontmoeting met leden van toen en natuurlijk gaan we samen zingen. Om 17.00 uur is er een muziek-uur met als thema: ‘Muziek door de tijden heen‘  uitgevoerd door de Cantorij Roden.

Na dit uur is er nog een gezellig samenkomen met alle oud-cantorijleden en de leden van de Cantorij Roden.

Opgave voor alle oud-leden, graag vóór 20 oktober bij: Gea Ettema email: klinker.vdveen@ziggo.nl of Sjoukje Kremer email: sjoukje.miedema@kpnmail.nl