Advertentie

Browse By

Tien inwoners gemeente Zuidhorn ontvangen koninklijke onderscheiding

Tien inwoners gemeente Zuidhorn ontvangen koninklijke onderscheiding (26-04-2018)

Vanochtend heeft burgemeester Greetje de Vries-Leggedoor de lintjes uitgereikt

ZUIDHORN – Vandaag, 26 april 2018, heeft burgemeester Greetje de Vries-Leggedoor aan negen inwoners een lintje uitgereikt. Acht inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd, dit lintje is uitgereikt door burgemeester Koos Wiersma van gemeente De Marne.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer F. Talstra (68 jaar) uit Kommerzijl is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is bestuurslid en voorzitter van én vrijwilliger bij de Vereniging van Dorpsbelangen Aktie’68 in Kommerzijl. Ook is hij medeoprichter van de dorpskrant ‘Rond de Riet’ en heeft hij bijgedragen aan de vernieuwing van de dorpskern. Daarnaast onderhoudt hij het contact met de NAM/Gasunie en is hij organist van de Protestantste Gemeente Grijpskerk e.o., voorheen de Gereformeerde Kerk Kommerzijl.

Mevrouw M. Dijkema (75 jaar) uit Grijpskerk kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft deze onderscheiding te danken aan haar vele vrijwilligerstaken die zij in de afgelopen veertig jaar heeft verricht. Zo was zij onder andere vrijwilliger bij de plaatselijke Gereformeerde Kerk, medeoprichter en secretaris van het Kamerkoor Lauwers Consort én medeoprichter en voorzitter van het 4 meicomité. Ook begeleidde zij bewoners van het Zonnehuis tijdens het zwemmen. Zij is ook penningmeester geweest van Dorpsbelangen Grijpskerk. Momenteel is mevrouw Dijkema nog vrijwilliger bij Palliatieve Terminale Ondersteuning (VPTO), Westerkwartier.

Mevrouw R. de With-Bouma (74 jaar) uit Grijpskerk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1986 zet zij zich al in als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting Vrienden van De Wierde in Grijpskerk en Stichting de Zijlen, locatie Tolbert. Hiernaast is zij ook vrijwilliger bij de Stichting de Brug regio stad Groningen, een vrijetijdsorganisatie voor mensen met een beperking. Hier begeleidt zij de tweewekelijkse wandeltochten. Mevrouw De With-Bouma is tot op heden nog steeds actief bij de drie genoemde organisaties.

De heer P. Haima (75 jaar) uit Zuidhorn ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit verdient hij omdat hij onder andere naast zijn werk als rechercheur bij de Politie Groningen ook als vrijwilliger voorlichting gaf op scholen en bij kerkgemeenschappen over alcohol en verdovende middelen. Daarnaast is hij vanaf 1972 tot op heden voorzitter en vrijwilliger geweest van diverse organisaties. In chronologische volgorde van tijd zijn dat: de Gereformeerde Schoolvereniging Groningen/Hoogkerk, Gereformeerde Kiesvereniging ‘Schrift en Belijdenis’, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ‘De Rank’, Kerkelijk Platform Zuidhorn, Vereniging Voortgezet Onderwijs Zuidhorn, Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer, Stichting Steunfonds Ellen van der Velde en Tourist Information Westerkwartier. Tot slot is Haima sinds 2015 voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het wooncomplex ‘De Eiberhof’ in Zuidhorn.

De heer J.J. Aalfs (80 jaar) uit Zuidhorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Aalfs heeft zich op verschillende vlakken ingezet op het terrein van landbouw en natuurbeheer. Zo is hij bestuurslid geweest van de Vereniging Veehouderij Belangen Westerkwartier en van de Coöperatieve Kunstmatige Inseminatie Winsum. Ook was hij voorzitter van Christelijke Boeren en Tuinders Bond Zuidhorn en van de Wildbeheereenheid Noordelijk Westerkwartier. Ook was de heer Aalfs ouderling en voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde kerk PKN Zuidhorn en was hij algemeen bestuurslid van Waterschap Noorderzijlvest. Momenteel is hij voorzitter van de Stichting Dierenweide Oostergast.

De heer A.P. Been (63 jaar) uit Zuidhorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding ontvangt hij voor zijn vele vrijwillige functies. Zo is de heer Been al sinds 1980 vrijwilliger van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Zuidhorn. Hier verricht hij verschillende administratieve werkzaamheden en is hij lid van de activiteitencommissie. Ook was hij vrijwilliger en penningmeester bij meerdere organisaties in Zuidhorn: peuterspeelzaal Harlekijn, Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina, Christelijke Basisschool De Windroos en bij Fietsclub voor de Wind. Tot slot is de heer Been vrijwilliger bij de Buurtkamer in Zuidhorn, hier is hij roostermaker.

Mevrouw A.A.E. Sijpkens-Wierenga (71 jaar) uit Zuidhorn heeft de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Zij is vanaf 1990 tot op heden vrijwilliger bij drie organisaties. Zo is zij een actief lid van de Soroptimist International, club Groningen West. Daarnaast had en heeft ze diverse functies op het terrein van Groninger dracht. Eén van deze functies is voorzitter van de Textielcommissie/Textielwerkgroep van Landgoed Verhildersum. Met haar kennis van Groninger Dracht organiseert zij meerdere activiteiten/exposities. Tot slot is ze ook nog secretaris van de Stichting Instandhouding Cultureel Erfgoed in Noordwest Groningen.

Mevrouw A.E.M. Uneken-Meendering (70 jaar) uit Zuidhorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding ontvangt zij vanwege haar inzet voor diverse maatschappelijke organisaties. Ze was begeleider van een meisjesclub in Appingedam, vrijwilliger bij de Vereniging van Huisvrouwen en was boekendame bij Stichting Vrienden van het UMCG. Ook is mevrouw al lange tijd betrokken bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Hier is zij begonnen als vrijwilliger, later bestuurslid geworden en vanaf 2010 is zij algemeen vrijwilliger met een groot aantal gasten die zij regelmatig bezoekt.

De heer P. Keun (64 jaar) uit Aduard is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer was tot zijn pensionering in 2017 werkzaam als coördinator taakstraffen bij de Raad voor de Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De heer Keun doet al sinds 1980 tot op heden vele vrijwilligerstaken voor de korfbalclub. Hij is voorzitter, jeugdtrainer én verenigingsscheidsrechter bij korfbalvereniging Club-Brothers in Groningen.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer J.W. Snippe (74 jaar) uit Zuidhorn heeft de onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Tot zijn pensionering in 2010 was hij werkzaam als begeleider van topsporters voor het NOC*NSF en heeft daarnaast zijn hele leven lang veel vrijwilligerstaken, met name op het gebied van roeien, verricht. Zo was hij secretaris en voorzitter van de Eindhovense Studenten Roeivereniging Tachos, vrijwilliger bij de Algemeen Groninger Studenten Roeivereniging Gyas en voorzitter en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Holland Acht. Daarnaast was Snippe betrokken bij een uiteenlopend scala aan organisaties: Stichting Kamp- en Reiswerk VCJC, Samenwerkingsverband Opbouwwerk (SVO), de Hervormde Gemeente Zuidhorn en bij de Programmaraad van RTV Noord. Tot op heden is Snippe bestuurslid en voorzitter van de Oudleden Vereniging van A.G.S.R. Gyas in Groningen.

Burgemeester Greetje de Vries-Leggedoor heeft zelf negen onderscheidingen uitgereikt binnen het tijdsbestek van ruim vier uur. De uitreiking aan mevrouw Sijpkens-Wierenga is gedaan door burgemeester Koos Wiersma van gemeente De Marne.