Advertentie

Browse By

Tags: Wethouder Bert Nederveen

Geen Thumbnail

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Ruim 58% van de cliënten, die in 2018 een Wmo-voorziening hebben ontvangen van de gemeente heeft meegedaan aan het cliëntervaringsonderzoek. In zijn algemeenheid zijn de cliënten positief over het contact met de gemeente. Het Sociaal Plan Bureau Groningen (SPB) heeft in opdracht van

Gemeente Westerkwartier treedt toe tot netwerk grote plattelandsgemeenten

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier sluit aan bij het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, de zogenoemde P10-gemeenten. De twintig grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese

Nog 20 organisaties willen zich aansluiten bij het Armoedepact Westerkwartier

Meer maatschappelijke organisaties ondertekenen en steunen Armoedepact Westerkwartier WESTERKWARTIER – Nog twintig maatschappelijke organisaties willen zich aansluiten bij het Armoedepact Westerkwartier. In februari ondertekenden al veertig maatschappelijke organisaties dit Armoedepact. In het pact staan afspraken waarmee de samenwerkende organisaties de armoedeproblematiek in het Westerkwartier in