Advertentie

Browse By

Tags: Verkeersvisie

Bijeenkomst veilige schoolomgeving op 11 oktober

LEEK – De gemeente Leek stimuleert veilige schoolomgevingen. Dat is een van de belangrijkste punten uit de door de gemeenteraad vastgestelde Verkeersvisie. Algemene doelen en uitgangspunten moeten nu omgezet worden in concrete plannen voor de verkeersveiligheid rond de scholen.  Op 7 juni is een eerste bijeenkomst

Praat mee over Lopen & Fietsen in Leek

LEEK – Maandagavond 18 juni kunnen inwoners van de gemeente Leek mee doen aan de werksessie Lopen & Fietsen in Leek. De bijeenkomst is bedoeld om samen na te denken, te discussiëren en plannen te maken voor “lopen en fietsen” in Leek. Begin 2018 heeft

Maandag 30 oktober tweede discussie-avond over Verkeersvisie

LEEK – Sinds enkele maanden werkt de gemeente aan een verkeersvisie voor de gemeente Leek. In juli werd een eerste discussieavond georganiseerd, waarop zo’n 70 inwoners hebben meegedacht over het toekomstige verkeersbeleid. Inmiddels is de visie zo ver gevorderd dat de gemeente opnieuw met de

Uitnodiging discussiebijeenkomst nieuwe verkeersvisie Leek

De conceptversie van de Verkeersvisie voor de gemeente Leek is klaar LEEK – Karin Dekker, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Leek, nodigt belangstellenden van harte uit voor een discussiebijeenkomst over de nieuwe verkeersvisie voor de gemeente Leek. Op 20 juli 2017 is er

Lever een bijdrage aan de nieuwe Verkeersvisie van Leek

LEEK – De gemeente Leek gaat een nieuwe Verkeersvisie opstellen. Daarvoor is de inbreng van inwoners nodig, omdat zij de situatie in hun omgeving goed kennen. Op donderdag 20 juli 2017 van 19.30 tot circa 21.30 uur wordt een bijeenkomst gehouden waarop de ervaringen en opvattingen van bewoners centraal staan.

Verkeerssituatie in de gemeente Leek kritisch onder de loep

LEEK – De gemeente Leek neemt de verkeerssituatie in de eigen gemeente kritisch onder de loep en verwoordt die in een Verkeersvisie. De gemeenteraad van Leek heeft wethouder Dekker van Verkeer en vervoer gevraagd om een Verkeersvisie op te stellen. Om dat goed te kunnen doen is