Advertentie

Browse By

Tags: ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe

Provincie brengt omgevingsvisie naar het gemeentehuis

NOORDENVELD – Op maandag 30 april 2018 staat de provincie Drenthe met een informatiestand in de oude hal van het gemeentehuis van de gemeente Noordenveld voor de terinzagelegging van de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, een PlanMER en een ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Iedereen is van harte