Advertentie

Browse By

Tags: Bomenkap

Gemeente Leek pleegt onderhoud aan bomen

LEEK – In de komende periode is het weer tijd voor de reguliere groenwerkzaamheden aan de bomen in de gemeente Leek. De gemeente bezit ongeveer 22.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en vitaal te houden wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd. Op

Voorbereidingen busbaan Oostindie Leek

LEEK – In maart 2018 starten de voorbereidingen voor de aanleg van een busbaan langs de wijk Oostindie. De huidige route van de Q-liner wordt in zuidelijke richting doorgetrokken en buigt dan in westelijke richting af naar het Hoofddiep in Zevenhuizen. De bus van Groningen