Advertentie

Browse By

Subsidie van € 100.000,- per jaar voor Museum Nienoord

LEEK – Eind 2015 leek het doek te vallen voor het museum in de schitterende borg met de voor Groningen unieke uitstraling. Een bitter einde voor het van oudsher bekende Nationaal Rijtuigmuseum met een van de weinige nationale collecties die zich in de provincie Groningen bevinden: de grootste collectie rijtuigen en sledes van Nederland. Nadat de gemeente Leek het initiatief nam tot oprichting van een taskforce lukte het met een minimum aan museummedewerkers, maar met steun van gemeente en provincie, om het museum voor 2015 en 2016 in stand te houden.

Subsidie van € 100.000,- per jaar
Nu is er dan ook financiële duidelijkheid voor 2017-2020. Tijd voor een feestje, want uit een brief van Provinciale Staten afgelopen dinsdag, nadat ze ook al een positieve brief van de Gemeente Leek hadden ontvangen overigens, kan Museum Nienoord kan weer verder bouwen aan: continuïteit!

Brief Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020!

“Wij hebben uw toekomstvisie met belangstelling gelezen en wij hebben met de Kunstraad geconstateerd dat Museum Nienoord bij de uitvoering van deze visie de komende jaren een waardevolle bijdrage zal leveren aan ons Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020. Daarom hebben wij besloten om de subsidie van maximaal € 100.000 per jaar aan uw instelling vanuit ons Uitvoeringsprogramma Cultuur in de periode 2018-2020 voort te zetten.”