Advertentie

Browse By

Stormschade: Wat moet je doen?

Stormschade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

De gemeente is in veel gevallen boomeigenaar. Dat betekent niet dat de gemeente dus ook aansprakelijk is voor de schade die door omgewaaide bomen of vallende takken is veroorzaakt. Dit is alleen van toepassing wanneer u aan kunt tonen dat de gemeente de zogenaamde op haar rustende zorgplicht heeft verzaakt. Dit is de periodieke verplichte controle die de gemeente uitvoert op bomen in de gemeente. Daarbij horen ook de eventuele noodzakelijke maatregelen die de gemeente moet treffen wanneer bomen in slechte staat verkeren. U moet dit dan ook melden aan uw verzekeraar.