Advertentie

Browse By

Steunmaatregelen voor ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in het Westerkwartier

Steunmaatregelen voor ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in het Westerkwartier

30-03-2020

WESTERKWARTIER – De coronacrisis raakt iedereen. Ook ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Westerkwartier. Naast de regelingen die landelijk worden getroffen, vindt het college van burgemeester en wethouders het haar verantwoordelijkheid om extra lokale maatregelen te treffen. Maatregelen die naast bedrijven en zelfstandig ondernemers ook maatschappelijke organisaties ondersteunen in deze zware tijd. Het pakket aan maatregelen is maandagochtend tijdens een ingelaste collegevergadering vastgesteld.

Bekijk de infographic

Invordering belastingen en betaling van facturen

  • Alle zzp’ers, (mkb-)bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgen op verzoek drie maanden uitstel van betaling van belastingen
  • Het opleggen van marktgelden (betaling voor standplaats van een kraam) wordt verschoven tot in ieder geval na 1 september 2020
  • Facturen van ondernemers en maatschappelijke organisaties worden direct na goedkeuring betaald. Zo krijgen zij eerder hun geld.

Subsidies en leges evenementen en activiteiten

  • Subsidies van uitgestelde of geannuleerde activiteiten vordert de gemeente niet terug
  • Voor uitgestelde activiteiten en evenementen legt de gemeente niet opnieuw leges op
  • Subsidieaanvragen voor activiteiten vanaf juni worden gewoon in behandeling genomen en‘onder voorbehoud’ afgegeven. Zo kunnen activiteiten weer snel op gang komen zodra dat weer kan.
  • Budgetsubsidies en exploitatiebijdragen vordert de gemeente niet terug bij tegenvallende prestaties door de crisis

Maatschappelijke organisaties met liquiditeitsproblemen

Alle organisaties met  een maatschappelijke functie (zoals sportverenigingen, culturele en toeristische organisaties, musea, dorpshuizen) kunnen gebruik maken van landelijke en lokale regelingen om liquiditeitsproblemen op te vangen. Mochten zij ondanks deze regelingen alsnog in financiële nood komen, dan biedt de gemeente maatwerk. Bijvoorbeeld door uitstel van huur of door het treffen van een betalingsregeling.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De TOZO is een landelijke regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die  financieel in de knel zitten. Deze regeling voert de gemeente uit. Als een zelfstandig ondernemer aan de voorwaarden voldoet, kan aanspraak worden gemaakt op inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor een periode van drie maanden. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Het aanvragen van deze beide landelijke regelingen kan vanaf 1 april via de website van de gemeente.

Voortgang projecten

  • De uitvoering van gebiedsontwikkelingsprojecten, investeringsprojecten en onderhoudswerkzaamheden gaan door zolang de situatie dit toelaat
  • De gemeentelijke organisatie geeft prioriteit aan de voortgang van vergunningverlening en de voorbereiding van bouwprojecten. Dit om extra vertraging te voorkomen.
  • De optietermijnen op woonkavels worden verruimd en voor bedrijfskavels wordt maatwerk geleverd.

Informatie en aanvragen via de website

Meer informatie over de verschillende steunmaatregelen is te vinden op www.westerkwartier.nl/steunmaatregelen.