Advertentie

Browse By

Start van nieuwe woonwijk Oosterveld Norg

DE SCHOP GAAT DE GROND IN!

NORG – Op vrijdag 10 november om 11.00 gaat wethouder Henk Kosters samen met aannemer Roelofs de eerste schop in de grond zetten als start van de nieuwe woonwijk Oosterveld in Norg. De starthandeling vindt plaats ter hoogte van de Oosterveldweg (kruising Peesterstraat/Bonhagen) in Norg. Ter voorbereiding op de (woning)bouwwerkzaamheden wordt de eerste fase van  het plan Oosterveld de komende maanden bouwrijp gemaakt. Hierbij wordt onder andere grondwerk uitgevoerd, de riolering aangebracht en de Oosterveldweg wordt voor ongeveer de helft aangelegd.

De afgelopen maanden is voor het deel waar de werkzaamheden worden uitgevoerd in het veld een archeologisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn beperkt grondsporen aangetroffen, maar die geven geen aanleiding om dit nog verder te onderzoeken. Ondanks de geluiden over mogelijke verstoring van het foerageergebied van vleermuizen is uit recent onderzoek gebleken dat er met dit werk geen conflict wordt veroorzaakt met de Flora- en faunawet of de Wet natuurbescherming ten aanzien van soortbescherming. Met andere woorden: de werkzaamheden kunnen beginnen!

Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Roelofs uit Den Ham en namens de gemeente gaat de heer Henrie Bolt toezicht houden op de werkzaamheden.