Advertentie

Browse By

Schoonebeeker heideschapen gaan weer aan de slag

 

SCHAPEN WEER INGEZET VOOR BLOEMRIJKE BERMEN IN RODEN

RODEN – Op maandag 29 april 2019 laat wethouder Kirsten Ipema om 14.30 uur bij de rotonde Maatlanden-Slotlaan de schapen los als start van het nieuwe begrazingsseizoen in Roden. Na het grote succes in 2017 en 2018 zet de gemeente Noordenveld ook dit jaar weer circa 220 Schoonebeeker heideschapen in voor extensief bermbeheer in Roden. Verdeeld over twee kuddes worden de grasbermen en– weides aan onder ander de noordzijde van de vijfde verloting en de Hofstede, langs de Maatlanden, het terrein achter het hockeyveld, de oever langs de Steenbergerloop in Roderveld IV en rondom de Havezathe Mensinghe begraasd. De gebieden worden in gedeeltes begraasd om zo weinig mogelijk overlast voor wandelaars en fietsers te veroorzaken.

Met de inzet van de schapen wil de gemeente zorgen voor meer bloemen in de bermen en meer leefgebieden voor insecten. Het voordeel van begrazing door schapen is dat de ondergrond niet beschadigt en dat grassen kort worden gehouden. De kruiden krijgen hierdoor meer kans om tot bloei te komen.

In de periode van mei tot november begrazen de schapen de percelen twee keer. Ze staan achter tijdelijke rasters (flexnetten) die onder een lage stroomspanning staan. Hondenbezitters worden daarom aangeraden hun viervoeter bij de schapen aan te lijnen. Schapen zijn vluchtdieren echter rustig zijn ze benaderbaar. Bij de tijdelijke rasters staan informatiebordjes.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Buitenkamp Begrazing gevestigd te Schipborg. Dit bedrijf heeft ervaring met ecologische begrazingen door schapen.