Advertentie

Browse By

Schaapskudde vanaf maandag naar winterbegrazing

Schapen werkzaam in laatste begraas ronde dit seizoen in Roden

RODEN – Menig passant heeft ze inmiddels weer gespot de schapen in Roden. Op dit moment zijn er drie groepen actief, maar de grootste groep staat in de Maatlanden. Daar stond na de droge lange zomer alweer behoorlijk wat gras. Het was verbluffend om te zien dat na enige regen in het naseizoen de natuur zich zo snel kon herstellen van de droogte. De schapen waren er in ieder geval blij mee.

We hebben dit jaar voor het eerst in de Maatlanden ecologisch begraast. Dat wil zeggen dat we de kudde kort hebben laten grazen in het voorjaar om de grassen te temperen om zodoende de bloeiende planten meer kans te geven. Ook zijn ter hoogte van de bosranden stroken vegetatie ongemoeid gelaten om de insekten meer kans te geven bij de bloeiende planten. Nu in de laatste begraasronde mogen de schapen het hele gebied bestrijken en nemen ze de zaden mee in de vacht en de mest.

Je hebt op deze manier natuurlijke zaadverspreiding en een grotere kans op biodiversietijd. Het was de afgelopen zomer heet en droog. Normaal gesproken hebben we het druk met nieuwe gebieden van tijdelijke afrastering te voorzien maar nu kwam de watervoorziening er nog bij! S’morgens en s’avonds de drinkbakken weer vullen. Gemiddeld ging er 1500 liter water per dag door. De schapen waren in juni geschoren en hadden (het klinkt vreemd) het deze zomer warm. De wol beschermd ze namelijk niet alleen tegen de kou maar ook tegen de warmte. We hebben ze zoveel als mogelijk op schaduwrijke plekken laten grazen. Gelukkig zijn ze de zomer goed doorgekomen.

Op dit moment lopen de rammen (mannetjes schapen) alweer 4 weken bij de diverse kuddes. Over 2 weken gaan ze weer terug naar de eigenaar. Wij huren elk jaar andere rammen zodat het ras zuiver blijft. De draagtijd van de ooien is 5 maanden, min 5 dagen. De eerste lammeren worden rond half maart volgend jaar geboren. Binnenkort als de schapen klaar zijn met begrazen op de diverse plekken in Roden worden de groepen tot een kudde samengevoegd. Het plan dan is om de kudde te voet dwars door Roden naar hun winterbestemming (tussen Peize en Roden)  te brengen. Dit zal gebeuren met  bordercollies en verkeersbegeleiders. De winterbestemming heeft voldoende landerijen waar de drachtige schapen graag staan te grazen.

Tot slot wil ik een ieder bedanken die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan het welzijn van de schaapskuddes dit seizoen.

Tot het volgend voorjaar!
Schaapsherders, Nico Buitenkamp en Geert Ketelaar