Advertentie

Browse By

Roden is hangjeugd beu!

RODEN – Bewoners en omwonenden hebben overlast van hangjeugd op de natuurspeelplaats aan het Riesven te Roden. De buurtbewoners ondervinden de volgende overlast: geluidsoverlast tot laat in de nacht; drankgebruik en dronken jongeren; urineren op het veld en struiken; het in brand steken van dozen en overig afval; veel zwerfvuil op het veld en in het water; kapot gegooide bierflesjes op het woonerf en in de tuin; er waren plastic flessen tegen de ramen gegooid.

De bewuste jongeren zijn vanaf 13.00 uur al aanwezig, waardoor de kleinere kinderen (waar de speeltuin voor bedoeld is) wegblijven. Voor de buurtbewoners reden om een handtekeningenactie (2018) te starten (ruim 20 omwonenden roepen de gemeente op aanpassingen aan de natuurspeelplaats te doen) en zich te melden bij de gemeente om te zoeken naar een oplossing. Wethouder Westendorp heeft meerdere keren gesproken met de omwonenden. Daardoor zijn er rond de jaarwisseling al enige aanpassingen aan de speelplaats uitgevoerd om (vuurwerk)overlast te voorkomen. De holle buis is verwijderd en het terrein is geëgaliseerd. De politie heeft deze locatie meegenomen op de route en meermalen bezocht. Ook de jongerenwerker van WiN heeft veel tijd en energie gestoken in gesprekken met de jongeren. Na een aanvaring van de jeugd met een buurtbewoner heeft de jeugd zich tijdelijk verplaatst naar het terrein van vv Roden en vv Nieuw-Roden om vervolgens verder te verplaatsen naar Zijpendaal, locatie skatebaan.


Uitnodigen jeugd en ouders
Niets doen is voor alle partijen geen optie. De ervaren overlast is daarvoor te ernstig en de angst dat deze terugkeert, met mogelijke escalatie tot gevolg, te groot.  Uiteindelijk is de wens vanuit de directe omwonenden, dat alles waar de hangjeugd op kan zitten, te verwijderen van het terrein. Dat geldt niet voor de kleinere speeltoestellen voor de kleine jeugd waarvoor wel draagvlak is.

Tijdens de gesprekken is verkend welke mogelijkheden er op zijn om de bestaande overlast en toekomstige overlast te beperken/voorkomen. -Gehoor geven aan de wens van omwonenden en alles te verwijderen waar de hangjeugd op kan zitten en hangen
-In overleg met de buurt bespreken en overleggen wat wenselijk is en draagvlak voor is aan speelvoorzieningen
-Tijdelijk plaatsten van een mobiele camera
-Uitnodigen jeugd en ouders

De groep en overlast heeft zich verplaatst
Zoals eerder beschreven heeft zowel de groep als de overlast zich (via een korte tussenstop bij VV Nieuw-Roden en VV Roden) inmiddels verplaatst naar de locatie bij de skatebaan aan het Zijpendaal. Bij de aanpak voor de Riesven is het protocol overlast jeugd gevolgd. Dat betekent dat bij een ontstane hangplek jongerenwerk en politie binnen een aantal weken contact legt en de aard van de problematiek en de samenstelling van de groep inzichtelijk maakt. Daarbij gaat het bij de ‘aard’ van de problematiek am de overlast die wordt veroorzaakt maar ook am de problematiek binnen (en van individuele jongeren in) de groep. lnmiddels is de groep uit elkaar gevallen en heeft een deel van de groep zich verplaatst naar het Zijpendaal, locatie skatebaan.

Problemen daar zijn (geluids)overlast, vernielingen, grensoverschrijdend (sexueel) gedrag en ernstig middelengebruik. Ook hier wordt het protocol weer gevolgd. De politie neemt de locatie mee op route en het jongerenwerk houdt contact met de jongeren. Inmiddels zijn alle jongeren bekend bij jongerenwerk en politie en is de jongerenwerker in gesprek met de jeugd. Begin juni is er een bijeenkomst waar ouders/verzorgers van de jongeren worden uitgenodigd. Bij de bijeenkomst zullen gemeente, WiN en de politie aanwezig zijn. Insteek van het gesprek zal zijn dat samenzijn als groep prima is, maar overlast veroorzaken niet. Daar alle partijen bij elkaar te brengen hopen ze op een goed gesprek wat zal leiden dat ander gedrag. Naast deze aanpak, inventariseert de jongerenwerker van WiN momenteel de wensen en behoeften bij de jongeren als het gaat om een plek om samen te komen en de behoefte aan activiteiten. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Gekeken wordt naar eventuele mogelijkheden ergens een hangplek te realiseren, mochten de jongeren daar behoefte aan hebben.