Advertentie

Browse By

Roden centrum krijgt er 100 parkeerplaatsen bij!

PARKEREN IN HET CENTRUM VAN RODEN

RODEN – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld heeft ingestemd met het advies van de werkgroep ‘parkeren centrumontwikkeling Roden’ en de gemeenteraad voor te stellen om circa 100 parkeerplaatsen aan te leggen.

Parkeren is al jaren een veelbesproken onderwerp in het centrum van Roden. Parkeren loopt als een rode draad door de huidige centrumontwikkeling Roden. Voldoende en aantrekkelijke parkeerplaatsen worden beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor een vitaal en regionaal centrum.

Wethouder Henk Kosters: “Parkeren in Roden is en blijft gratis. Daarnaast moeten we zorgen voor een eenvoudige en aantrekkelijke routing. Ook komt er voldoende ruimte voor fietsparkeren en laadpalen. We willen graag dat ook in de toekomst ‘parkeren als kwaliteit’ behouden blijft.”

Werkgroep parkeren

De werkgroep parkeren bestaat uit een vertegenwoordiging van OCN, Wijkbelangenvereniging Centrum, de Zakenkring en de gemeente Noordenveld.

De werkgroep heeft op basis van een inventarisatie en de ontwikkelingen die in het centrum al hebben plaatsgevonden en nog gaan plaatsvinden, aan kunnen tonen dat in totaal behoefte is aan de aanleg van ongeveer 100 parkeerplaatsen.