Advertentie

Browse By

Praat mee over Lopen & Fietsen in Leek

LEEK – Maandagavond 18 juni kunnen inwoners van de gemeente Leek mee doen aan de werksessie Lopen & Fietsen in Leek. De bijeenkomst is bedoeld om samen na te denken, te discussiëren en plannen te maken voor “lopen en fietsen” in Leek.

Begin 2018 heeft de gemeente een nieuwe verkeersvisie vastgesteld. Eén van de speerpunten van het nieuwe verkeersbeleid is stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit; lopen & fietsen. Daarom vertalen we dit jaar de algemene doelen en uitgangspunten uit de verkeersvisie naar concrete beleidsuitgangspunten en plannen voor de komende jaren. De inwoners van de gemeente kunnen daar aan bijdragen.

Tijdens de werksessie bespreken we bijvoorbeeld:

  • waar het bestaande netwerk van fiets- en wandelpaden in Leek (nog) tekort schiet?
  • hoe gaan we om met voorrangssituaties voor fietsers en voetgangers ?
  • hoe breed moeten fietspaden zijn met de opkomst van de E-bike en steeds meer (oudere) fietsers?
  • hoe houden we dagelijkse voorzieningen veilig bereikbaar voor kwetsbare verkeersdeelnemers?

De gemeente is benieuwd naar de eigen ervaringen en wensen van haar inwoners.

De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis op maandagavond 18 juni, van 19:30 tot 21:30 uur. Graag voor woensdag 13 juni aanmelden.

Voor vragen en opgave voor deze werksessie kunt u contact opnemen met Sjoerd Nota (s.nota@leek.nl of 06-48334360).