Advertentie

Browse By

Pijn, om gek van te worden

NOORDENVELD – Op dinsdagavond 25 april om 19.30 uur in De Brinkhof in Norg zullen Pijnpsycholoog Jolanda Reitsma en Roelie Wiersma van ‘Stichting Pijn-Hoop’ en tevens pijnpatiënt, een bijeenkomst verzorgen voor mantelzorgers over chronische pijn.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. Opgave vooraf is niet noodzakelijk, er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Meer informatie kan een ieder krijgen bij Welzijn in Noordenveld 050 3176500 of kijk op www.mantelzorgnoordenveld.nl .

Jolanda Reitsma: ‘Ongeveer 2 miljoen Nederlanders leven met chronische pijn. Pijn heeft niet alleen grote invloed op het leven van de patiënt, maar ook op het leven van hun partners, ouders, of kinderen. Pijn is soms medisch gezien onverklaard. Er ligt dan geen bekende ziekte aan ten grondslag. Dit noemen we chronische pijn. Voor de patiënt en diens naasten betekent dit vaak een lange en teleurstellende tocht langs verschillende artsen en behandelaars. De vele lichamelijke verklaringen zijn vaak verwarrend. Behandeleffecten zijn er vaak niet of duren maar kort. Dit is voor de patiënt erg vervelend maar het kan ook bij naasten gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, bezorgdheid of juist onbegrip oproepen. Het leven van partners en ouders wordt beperkter door de pijn van de patiënt. Het leven en de relatie worden steeds meer door de pijn bepaald. Dat veroorzaakt onbegrip in de omgeving, wat als erg pijnlijk ervaren wordt.’