Advertentie

Browse By

Peize zet zich collectief in voor verduurzaming

Grote interesse voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen en meedoen aan collectief aanbod kan tot 12 november

Duurzaamheid leeft in Peize. Dit blijkt wel uit de informatiebijeenkomst van buurkrachtbuurt Kortland samen met Winst uit je woning die onlangs plaatsvond en waar werd verteld over de mogelijkheid om collectief energiebesparende maatregelen te nemen. De informatieavond kon rekenen op een grote opkomst. Meer dan 55 huishoudens in Peize hebben inmiddels offertes aangevraagd voor in totaal 94 maatregelen. Meedoen aan het speciale aanbod kan nog tot 12 november. Bewoners kunnen hun interesse aangeven in via de actie ‘collectieve inkoop zonnepanelen en isolatie’ in de buurkracht-app of via winstuitjewoning.nl/peize. 

Isolaties en zonnepanelen

Uit een recent dorpsbelevingsonderzoek is gebleken dat er in Peize veel interesse is voor collectieve duurzaamheidsacties. Voor Werkgroep Duurzaam Peize – bestaande uit buurkrachtbuurt Kortland en overige geïnteresseerden – om samen met Winst Uit Je Woning een collectieve advies- en inkoopactie te organiseren. De maatregelen die hier centraal staan: spouwmuurisolatie, vloerisolatie, glasisolatie en zonnepanelen.

Van wijk naar dorp

“Al sinds 2015 zijn we in onze eigen buurt bezig met het verduurzamen van onze woningen. Inmiddels zijn veel woningen in onze buurt goed geïsoleerd en pronken er zonnepanelen op de daken. Dus was het de hoogste tijd om nu heel Peize te enthousiasmeren. Een goede zet, getuige het grote aantal aanmeldingen én de steun van de gemeente Noordenveld,” aldus Cyriel Vandeursen van buurkrachtbuurt Kortland.

Over Buurkracht

Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website www.buurkracht.nl. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet.