Advertentie

Browse By

Onderzoek naar storing 112

Maandag 24 juni was er een ernstig storing in het telefonienetwerk van KPN (zowel mobiel als vast). Daardoor was ook het nationale noodnummer 112 een aantal uren niet bereikbaar. Dat gold niet alleen voor gebruikers van het KPN netwerk. Omdat alle operators in Nederland telefoonverkeer naar 112 aanleveren via het netwerk van KPN, was 112 ook voor gebruikers van de andere netwerken niet bereikbaar.
 

Naar aanleiding hiervan zullen de Inspectie Justitie en Veiligheid, IGJ en Agentschap Telecom gezamenlijk onderzoek doen. Inspectie JenV kijkt daarbij met name naar de crisiscommunicatie rondom de uitval. IGJ draagt bij door te onderzoeken of er meldingen vanuit de zorgaanbieders binnen zijn gekomen. En Agentschap Telecom zal onderzoeken in hoeverre KPN voldeed aan alle wettelijke en technische verplichtingen.