Advertentie

Browse By

Omgaan met veranderend gedrag bij dementie

ONLINE TRAINING ‘OMGAAN MET VERANDEREND GEDRAG BIJ DEMENTIE’

NOORDENVELD – Achterdocht, afhankelijkheid, agressie, lusteloosheid, onrust in de nacht, verbloemen……. Allerlei onderwerpen die in de training ‘Omgaan met veranderend gedrag bij dementie’ aan de orde komen. Meer weten over de training en kijk op de website:  www.welzijninnoordenveld.nl en klik door naar Mantelzorg.

Kenmerkend voor de hersenziekte dementie is het steeds weer veranderende gedrag van de naaste met dementie. De nieuwe gratis online training op dementie.nl helpt mantelzorgers om hiermee goed om te gaan. Op een praktische manier wordt ingegaan op verschillende soorten gedrag als onrust, achterdocht en agressie. Nadat deelnemers één van de zes video’s hebben gevolgd, ontvangen zij direct concrete tips, een opdracht en een geschreven samenvatting van de betreffende aflevering. Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met Alzheimer Nederland deze training ontwikkeld.

 

Voor en door mantelzorgers

De online training – sinds september 2017 beschikbaar op het dementie.nl, het platform voor mantelzorgers van Alzheimer Nederland – is samen met mantelzorgers, mensen met dementie en andere experts ontwikkeld. Sander de Kramer, onder andere bekend van het TV programma De Wandeling, presenteert de video’s. Experts Anne Margriet Pot, hoogleraar Ouderenpsychologie, en Maritza Allewijn, GZ-psycholoog, geven daarin tips en advies.

In Nederland zorgen meer dan 700.000 mensen voor iemand met dementie. De helft combineert dit met een baan en/of de zorg voor kinderen. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan zwaar belast of overbelast te zijn. Een veel voorkomende oorzaak hiervoor is het veranderende gedrag van hun naaste met dementie. Twee derde van alle mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het omgaan met deze gedragsveranderingen.