Advertentie

Browse By

‘Omdat cultuur er toe doet.´

Kunstencentrum K38 is door de Gemeente Noordenveld voorgedragen voor de landelijke Vrijwilligersprijs. Een blijk van waardering voor alle vrijwilligers die K38 vorm en inhoud geven. Wij vroegen direct betrokkenen naar hun reactie. Aan het woord zijn nu Trijnie en Johan Antons, kunstlievende leden van K38. Om voor de landelijk publieksprijs in aanmerking te komen moeten zoveel mogelijk mensen op K38 stemmen! Stemmen kan t/m 8 februari 2019 op www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/kunstencentrum-k38.

´Omdat cultuur er toe doet.´

 Op welke wijze zijn jullie betrokken bij K38?

Trijnie: ´Sinds de oprichting van Verkuno in 1999 zijn wij kunstlievend lid van deze vereniging en de kunstlievende leden van Verkuno zijn automatisch ook kunstlievend lid van Kunstencentrum K38. Wij bezoeken graag de exposities en soms ook wel andere activiteiten zoals de symposia.´Johan: ´Tot voor kort was ik ook beschikbaar als suppoost, maar moest om gezondheidsredenen hiermee stoppen.´

Wat vind je van de nominatie van K38?

Trijnie: ´Het is zeer terecht dat de gemeente K38 heeft genomineerd. Dit Kunstencentrum is puur een initiatief vanuit de samenleving! Dat verdient een extra waardering. We hopen van harte dat K38 als winnaar uit de bus zal komen, want deze organisatie heeft met zeer beperkte middelen en met heel veel daadkracht van de vrijwilligers iets groots uit de grond gestampt.´Johan: ´Gelet de bezoekersaantallen kun je stellen dat K38 is geslaagd in haar doel om de inwoners van Noordenveld en daar buiten in aanraking te brengen met hedendaagse beeldende kunst. Veel bezoekers weten K38 te vinden zonder naar een of meer specifieke exposanten op stap te zijn. De exposities zijn altijd de moeite waard. Wij zijn altijd weer blij geweest te zijn.´ Trijnie: ´K38 heeft een zeer grote culturele waarde. K38 kan zonder meer als toeristische pijler worden gezien. Dat heeft de gemeente niet altijd door. Ook de jeugdige Noordenvelder kan hier een hoop plezier aan beleven.´

K38 draait volledig op vrijwilligers, wat vind je daarvan?

Trijnie: ´De vrijwilligers houden de zaak draaiende, maar enige professionele ondersteuning zou wenselijk zijn om de continuering van K38 te borgen. Gemeenten zouden van rechtswege een cultuurplicht moeten hebben. Nu wordt de cultuur slechts bediend als er ´geld voor leuke dingen´ over is.´

Wat kan K38 nog meer doen om bekendheid te vergroten?

Johan: ´K38 zou budget moeten hebben om in elke kunstkrant, lokale krant en flyerstandaard aanwezig te kunnen zijn. De zichtbaarheid vanaf de Kanaalstraat kan nog beter. Mogelijk door een ingang vanaf die kant?´

Hoe zouden jullie willen oproepen om voor 8-2 stem uit te brengen tbv K38?

Johan:´Zelf hebben wij al gestemd en vrienden gevraagd dit ook te doen. Vraag iedere bezoeker van K38 de trom te roeren omdat cultuur er toe doet.

Ieder, die dit artikel leest moet zeker ook nog snel voor 8-2 een stem uit brengen tbv K38 via de website: www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/kunstencentrum-k38.’