Advertentie

Browse By

Nina Hiddema interimmanager Mensinge

RODEN – Op 14 juni 2017 hebben het bestuur van Stichting Landgoed Mensinge en de gemeente Noordenveld besloten mevrouw Nina Hiddema aan te stellen als interimmanager op het Landgoed Mensinge. Het bestuur van Stichting Landgoed Mensinge heeft eind mei 2017 zijn functie per juli 2017 neergelegd. Mede in verband met ziekte heeft de manager zijn taken neergelegd, waardoor de continuïteit van Mensinge in gevaar kwam. Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van Mensinge zijn in gesprek gebleven over de toekomst van het landgoed. Voor beide partijen is het belangrijk dat de activiteiten door kunnen gaan en de bedrijfsvoering doorgang kan vinden. Daarom is gekozen voor een interimmanager die per direct aan de slag gaat op het landgoed.

Nina Hiddema

Nina Hiddema was sinds september  2011 directeur / programmeur van theater Geert Teis in Stadskanaal. Hier heeft zij afgelopen april haar vertrek aangekondigd. Bij theater Geert Teis heeft zij vorm gegeven aan een gemeentelijke bezuinigingsopdracht. Ze heeft de programmering van het theater aangepast, de organisatie geherstructureerd en de marketing en communicatie gemoderniseerd.Daarvoor was ze waarnemend directeur van RTV Drenthe waar ze meegewerkt heeft aan een professionaliseringsslag en nieuwe vormgeving van de programmering van televisie en radio.

Belangrijke stap

Wethouder Alex Wekema: “Ik ben blij dat we samen met het bestuur van de stichting Landgoed Mensinge een belangrijke stap hebben gezet met de benoeming van mevrouw Hiddema als interimmanager. Het is voor het huidige bestuur en voor ons als gemeente belangrijk dat er continuïteit geboden wordt aan de activiteiten van het Landgoed, te weten: theater en cinema De Winsinghhof, de Havezate en De Landskeuken. De theatervoorstellingen gaan dus gewoon door.

Mevrouw Hiddema heeft de benodigde ervaring en kwaliteiten om op korte termijn stappen te zetten die uitvoering geven aan de sanering en herstructurering van het Landgoed, zoals onlangs door de gemeenteraad is besloten. Haar eerste prioriteit is echter de continuïteit van de activiteiten van Mensinge. Ik verwacht dat zij samen met alle betrokken partijen de schouders er onder gaat zetten en een positieve wending gaat geven aan de huidige moeilijke situatie.”

Foto: Erik Brand