Advertentie

Browse By

Nieuwe ‘vistrap’ achter Sterrebos krijgt vorm

Aanbrengen nieuwe vispassage met naast de bestaande stuw met vispassage

RODEN – Er zijn enorme vorderingen tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe ‘vistrap’ achter het Sterrebos in het Peizer Diep. Want uit onderzoek van de bestaande vispassage – de oude stuw achter het Sterrebos – is gebleken dat deze niet naar behoren functioneerde. Oorzaak hiervan is de te grote sprongen van de huidige drempels en onvoldoende afstand tussen de drempels. Dat betekent dat met name de kleine vissoorten niet kunnen migreren. Het aanbrengen van een nieuwe vispassage levert een directe bijdrage in de verbetering van de visstand bovenstrooms en meer soorten (o.a. rivierdonderpad en riviergrondel).

De nieuwe vispassage komt aan de oostzijde te liggen van de bestaande (oude)stuw met vistrappen. De vispassage zal worden uitgevoerd in de vorm van 13 drempels met tussen de drempels een ruimte van 10-15 meter.