Advertentie

Browse By

Nienoord Leek maakt weer winst!

Museum Nienoord sluit het jaar 2017 af met een positief rekeningresultaat

LEEK – In de zorgelijke financiële positie van het Museum Nienoord van de laatste jaren is een kentering opgetreden. De inspanningen die zijn gepleegd om extra inkomsten te genereren alsmede het organiseren van diverse aansprekende thema activiteiten hebben geleid tot een positief rekeningresultaat over 2017 van ruim € 17.000. In 2016 werd het museum nog geconfronteerd met een verlies van € 12.000. Het college is uitermate tevreden over hetgeen met vereende krachten is bewerkstelligd en ziet de financiële toekomst voor het Museum met vertrouwen tegemoet.

Museum Nienoord
Sinds 1958 biedt het landgoed Nienoord onderdak aan het Nationaal Rijtuigmuseum, thans Museum Nienoord. Het museum is gevestigd in een monumentale borg met bijgebouwen, schelpengrot en borgtuin. De luisterrijke historie van de borg en zijn vroegere bewoners wordt op speelse wijze getoond via animatiefilmpjes. De rijtuigexpositie Bestemming Bereikt toont in beeld, geur en geluid de uitdagingen van het reizen per rijtuig in de 19e eeuw. De tentoonstelling laat de ontwikkeling van het wegverkeer zien en de voorlopers van de auto en de tram. Bezoekers kunnen een rit maken in een rijtuig met het interactieve men-spel. Momenteel is er ook de expositie van kunstenaar Rien Poortvliet: “Tussen koetsen en kabouters”.
Meer informatie staat op www.nienoord.nl