Advertentie

Browse By

Met de Wetlandwachter wandelen in DE ONLANDEN

Met de Wetlandwachter wandelen in DE ONLANDEN

STREEK – Op zaterdagmorgen 30 juni organiseert de fractie WaterNatuurlijk een wandeling met uitleg door DE ONLANDEN. DE ONLANDEN is mede door het waterschap Noorderzijlvest ontwikkelt als opvang voor overtollig water. Door het gebied hiervoor aan te passen is er nieuwe natuur ontstaan. Zo komt de otter er al voor en diverse vogels vinden er een plek.

WaterNatuurlijk heeft bestuurders in het Waterschap die zich sterk maken voor de combinatie van waterberging en natuurontwikkeling en zij willen u graag uitleggen waarom het nodig is om een waterberging te maken waar de natuur ook zijn gang kan gaan. WaterNatuurlijk is de groene partij met een blauw hart en de grootste fractie in het waterschapsbestuur.

Wim Boekhold is naast fractievoorzitter van WaterNatuurlijk ook  bestuurslid van St.Natuurbelang DE ONLANDEN  en Wetlandwachter voor dit gebied. Hij zal ons zaterdagmorgen rondleiden, ook bestuurslid Carla Alma van WaterNatuurlijk is aanwezig om de rol van het waterschap uit te leggen.

Wilt u meewandelen dan kan dat maar wel graag even opgeven via tamelingpaul@gmail.com of via  0594-513876

De start is om 9.30 uur bij de Onlanderij waar de koffie voor u klaarstaat