Advertentie

Browse By

LGN fileert handelswijze gemeente inzake Oosterveld in Norg

Norg Oosterveld wethouder Henk Kosters geeft startsein voor bouw plan Oosterveld Norg

NORG/NOORDENVELD – Sinds een jaar is het mogelijk een vrijstaand huis op Oosterveld in Norg te kopen.  De rest van Oosterveld moet nog ingevuld worden en onlangs presenteerde de gemeente Noordenveld plannen om zeventig woningen aan de kant van de Peesterstraat te laten bouwen. Bouwer Heijmans liet ondertussen weten zes twee-onder-een-kap-woningen voor zijn rekening te willen nemen. De overige huizen moeten of vrijstaand, half-vrijstaand of in rijtjes worden gebouwd. Voor deze laatste woningen zijn nog geen vergunningen gepubliceerd.

Tot 4 juli kunnen op de plannen worden gereageerd, de stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis en zijn online te vinden (www.ruimtelijkeplannen.nl). Lijst Groen Noordenveld ergert zich aan de manier van handelen van de gemeente. ‘Niet gemakkelijk vindbaar, weinig ruchtbaarheid’, aldus omschrijft LGN deze werkwijze. Eerder als noemde LGN de communicatie vanuit de gemeente zwak, iets dat ook de Noordenveldse Ombudscommissie vindt.

‘Tot nu toe mogen er op het Oosterveld alleen vrijstaande woningen gebouwd worden in het stuk tussen de bestaande woonwijk en de nieuwe Oosterveldweg (de “banaan” genaamd)’, zegt Henk Koekkoek van LGN.  ‘Met dit uitwerkingsplan wil het college ook buiten dit stuk bouwkavels mogelijk maken. Gezien de veroudering van de bevolking en daling van het aantal inwoners, is echter slechts beperkte bouw van woningen gewenst. Gelet op de ladder van duurzame verstedelijking zou eerst bouw binnen de huidige dorpsgrenzen moeten plaatsvinden. Er zijn slimme oplossingen nodig voor de tijdelijke behoefte aan extra woningen in de komende jaren. LGN pleit voor woningen in leegkomende scholen, lege winkel- en bedrijfspanden en op kavels van particulieren die nog een woning kunnen bijbouwen. Ook binnendorpse bouw, bijvoorbeeld bij verplaatsing van de scholen naar een locatie bij de Brinkhof, is een optie. Verder bieden binnendorpse locaties meer mogelijkheden voor wonen met zorg, omdat voorzieningen dichterbij zijn. Dan zijn ook meer betaalbare woningen mogelijk. Starters, gezinnen en jongeren zullen vaak niet de middelen hebben of de financiering rond kunnen krijgen om de veelal dure woningen op het Oosterveld te kunnen betalen’, zegt Koekkoek.

Koekkoek vervolgt. ‘Landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Norg dienen wat LGN betreft bewaard te blijven. Bouwen naar behoefte betekent geen groot bouwplan Oosterveld, zoals nu voorgesteld. Dit plan leidt tot aantasting van de mooie omgeving van Norg en tot grote financiële risico’s. Er wordt door de gemeente veel tijd en geld geïnvesteerd, maar of voldoende woningen werkelijk verkocht zullen worden is de vraag. Lijst Groen Noordenveld vindt de mening van liefhebbers van het Oosterveld zoals dat nu is, van omwonenden, en van mogelijke kopers van een (stuk grond voor een) woning, belangrijk. Als u wilt dat Lijst Groen Noordenveld uw reactie aan de gemeente betrekt bij de besluitvorming, stuur dan een kopie naar hkoekkoek@lijstgroennoordenveld.nl of naar ons secretariaat: Dreesdestraat 24, 9301 GG Roden’, besluit Koekkoek.