Advertentie

Browse By

Lezing over invloedrijke families in de provincie Groningen


LEEK – Nutsdepartement Vredewold in Leek begint het nieuwe seizoen op dinsdag 26 september om 20.00 uur met een lezing door Egge Knol. In Café De Waag in Nietap houdt de bekende conservator van het Groninger Museum een lezing over “Rijk in Groningen; borgen en stadspaleizen”. De lezing is gratis voor leden en eventuele belangstellenden.
Vooraanstaande Groninger families woonden in de 17e en 18e eeuw ’s zomers op borgen op het platteland en ’s winters in stadspaleizen. Veel van die gebouwen zijn verdwenen, maar nog wel zichtbaar in bewaard gebleven afbeeldingen, bouwfragmenten en huisraad, waaraan de rijkdom vaak nog af te lezen is. Door de onderlinge rivaliteit van de adellijke families zijn er bijzondere voorwerpen voor hen gemaakt, die te bewonderen zijn op een speciale tentoonstelling in het Groninger Museum.
Vier Groninger borgen in Leek (Nienoord), Leens (Verhildersum), Slochteren (Fraeylema) en Uithuizen (Menkema) sluiten aan op deze expositie. Daarom wordt op vrijdagmiddag 29 september om 14.00 uur een excursie georganiseerd naar Museum Nienoord, waar de leden de tentoonstelling “Ik Anna van Ewsum; leven in de Gouden Eeuw op Nienoord” kunnen bekijken.