Advertentie

Browse By

Leerlingen OBS de Elsakker maken broeihopen voor de ringslang

WESTERVELDE – De kinderen van groep 3/4 hebben van OBS de Elsakker hebben deze week, onder leiding van een medewerker van Landschapsbeheer Drenthe broeihopen voor ringslangen gemaakt op het erf van Hans Tonckens. Een van de grootste bedreigingen voor de ringslang is het verdwijnen of ongeschikt raken van het leefgebied. Een belangrijk onderdeel daarvan wordt gevormd door eiafzetplekken. Ringslangvrouwtjes leggen hun eieren op warme vochtige plekken (broeihopen). Door de warmte die vrijkomt bij de vertering van blad-, compost- en mesthopen worden de eieren uitgebroed. Dergelijke broeihopen zijn jammer genoeg niet meer zoveel aanwezig. Nu maar afwachten of het harde werken wordt beloond, maar dat weten we pas in de maanden augustus of september, want dan komen de eitjes pas uit!