Advertentie

Browse By

Kwaliteit i.p.v. kwantiteit kan Landgoed Mensinge overeind te houden!

EERSTE TOEKOMSTPLANNEN VOOR LANDGOED MENSINGE GEPRESENTEERD

RODEN – Op 20 september heeft interim manager Nina Hiddema de eerste toekomstplannen gepresenteerd van stichting Landgoed Mensinge aan de gemeenteraad van Noordenveld. Haar opdracht was het waarborgen van de continuïteit van het Landgoed, dat bestaat uit de Havezate Mensinge, de Landskeuken en cinema / theater de Winsinghhof.

Eerste stappen

Bij aanvang van de opdracht bleek dat administratief en financieel een aantal zaken niet op orde waren. Daarom heeft mevrouw Hiddema de afgelopen twee maanden een aantal fundamentele zaken van de organisatie van het Landgoed aangepakt. Er is een nieuw bestuur gekomen, een aantal activiteiten zijn stopgezet of aangepast en de eerste financiële problemen zijn opgelost. Ondertussen worden verschillende bedrijfsprocessen ingericht. Er was en is veel te doen.

Wethouder Alex Wekema: “Wat mevrouw Hiddema heeft aangetroffen ligt in lijn met de bevindingen uit het eerdere rapport van BMC. Naar aanleiding van dat rapport was het advies de subsidievoorwaarden aan te scherpen. Inmiddels zijn we als college ook al begonnen met het herformuleren van deze voorwaarden. Deze bevindingen onderschrijven het belang hiervan. Tegelijkertijd zijn we ook verheugd dat er in korte periode weer fundamentele activiteiten zijn opgezet en er reële kansen zijn voor de toekomst. We zien uit naar de vervolgactiviteiten op het Landgoed. We hebben alle vertrouwen in de plannen van mevrouw Hiddema.”

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Aan de raad schetste Hiddema een positief perspectief voor het Landgoed. Door in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit kan het Landgoed op inhoud een positieve ontwikkeling doormaken.

Museum Havezate

“Ik wil veel meer focus en context geven aan het museum. We moeten het verhaal van de Havezate veel beter vertellen. Dit kunnen we doen door keuzes te maken in de presentaties en tentoonstellingen en de collectie beter te laten zien”, aldus Hiddema.

Theater/ Cinema de Winsinghhof

De theaterprogrammering van de Winsinghhof gaat door zoals deze is en ook wil Hiddema extra fondsen aanschrijven voor bepaalde bijzondere voorstellingen. Daarnaast wil ze ook meer inzetten op de maatschappelijke functie van het theater.

De cinema krijgt een duidelijker profiel. Het aantal voorstellingen wordt teruggebracht en er wordt actief ingezet op een groter publieksbereik. Filmliefhebbers zijn hier de voornaamste doelgroep. Het filmaanbod voor kinderen wordt behouden.

Perspectief

Mevrouw Hiddema: “Er is een enorme bereidwilligheid bij de medewerkers en de vrijwilligers om het landgoed door deze periode heen te helpen. Er is goede ondersteuning vanuit de gemeente en een duidelijke wil om Landgoed Mensinge overeind te houden. Het publiek is achter ons blijven staan, we hebben mooie voorverkoopcijfers, de eerste cijfers van de filmclub zijn hoopgevend, de bezoekers weten de Havezate nog steeds goed te vinden. En dit kan alleen maar beter worden. Daar doen we het voor!”