Advertentie

Browse By

Kick off bijeenkomsten lokaal sportakkoord Westerkwartier

WESTERKWARTIER – In een lokaal sportakkoord staan afspraken tussen gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. Eind september organiseert de gemeente 2 kick off bijeenkomsten voor personen en organisaties uit de volgende domeinen: sport, bewegen, welzijn, onderwijs en participatie. Op maandag 23 september van 19 tot 21 uur is de bijeenkomst in de kantine van V.E.V. Leek, De Knip 2 in Leek. Op dinsdag 24 september is de bijeenkomst van 19 tot 21 uur in Sportcentrum Eekeburen, Eekebuursterweg 1 in Oldekerk.

We nodigen de deelnemers uit om in gesprek te gaan over uitdagingen, ambities, doelen en acties op thema’s die door hen worden ingebracht. Dit wordt vervolgens vertaald in een concreet en breed gedragen sportakkoord. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan tot 16 september door een mail te sturen naar amanda.douwsma@westerkwartier.nl.

Sportwethouder Elly Pastoor: “ Ik hoop dat zo veel mogelijk sportaanbieders en organisaties zich aansluiten bij het sportakkoord Westerkwartier. Wij willen zoveel mogelijk mensen met plezier aan het sporten en bewegen krijgen. Dat is onze ambitie. Samen bepalen wij welke thema’s we in het Westerkwartier belangrijk vinden en oppakken”

Netwerk met korte lijnen

Daarnaast brengen we een netwerk van organisaties tot stand dat haar visie op de toegevoegde waarde van sport en bewegen voor de samenleving onderschrijft en ontwikkelt. Een netwerk met korte lijnen, want die zijn nodig zijn om elkaar snel te vinden en optimaal uitvoering te geven aan het akkoord. Het geeft iedereen in de gemeente Westerkwartier de kans om te kunnen bewegen en sporten.