Advertentie

Browse By

K38 is genomineerd voor de landelijke Vrijwilligersprijs

RODEN – K38 is genomineerd voor de landelijke Vrijwilligersprijs. Wij vroegen direct betrokkenen naar hun reactie. Aan het woord is nu Leo van der Heiden, voorzitter van K38. ‘De nominatie zie ik als een erkenning van de betekenis van K38 voor het culturele leven in Noordenveld.’

Wat vind je als voorzitter van de nominatie van K38?
‘Het feit dat K38 door de gemeente Noordenveld als eerste is genomineerd voor de vrijwilligersprijs is een blijk van waardering vanuit de gemeente voor al het werk van onze vrijwilligers en het is ook een erkenning van de betekenis van K38 voor het culturele leven in Noordenveld.’

K38 is 5 jaar geleden opgezet om de inwoners van Noordenveld en daar buiten in aanraking te brengen met hedendaagse beeldende kunst. In hoeverre is K38 daar nu in geslaagd?
‘K38 heeft zich door het aanbod van de steeds wisselende exposities zich een niet meer weg te denken plaats verworven. Voor een toch relatief kleine gemeente als Noordenveld kun je spreken van een unieke waarde voor de samenleving. We blijven ons inzetten om steeds meer inwoners voor een bezoek aan K38 te interesseren. Dat vraagt echter veel inspanning van de vrijwilligers. Let wel: K38 draait volledig op vrijwilligers! Op zich is het een geweldige prestatie om alleen met vrijwilligers een Kunstencentrum als K38 draaiende te houden. Tegelijkertijd is het ook de achilleshiel van de organisatie. De continuïteit garanderen van een vrijwilligersorganisatie op het niveau van K38 is een fragiel proces. Het vinden van voldoende vrijwilligers is steeds een probleem. Enige professionele ondersteuning in het secretariaat en het beheer zou de continuïteit ten goede komen. Om die reden zou een structurele subsidierelatie met de gemeente welkom zijn.’

Waarom zou K38 als winnaar uit de bus moeten komen?
‘K38 is als vrijwilligersorganisatie uniek is in Nederland en staat voor het organiseren van exposities op een kwalitatief hoog niveau. K38 is ook vernieuwend met de aandacht voor jeugd. Dit jaar is in K38 een aparte expositieruimte voor jeugd geopend. Vernieuwend ook in het oppakken van maatschappelijke thema’s zoals de expositie over Peter van der Velden en de komende expositie over dementie. Dit allemaal waar weten te maken met uitsluitend vrijwilligers verdient een prijs.’

Als K38 als winnaar uit de bus komt en € 5000 krijgt, welke suggestie zou je het bestuur willen geven voor de besteding daarvan?
‘Ik denk dat we in samenspraak met allen die exposities organiseren in K38 moeten kijken hoe we de randvoorwaarden daarvoor nog verder kunnen verbeteren. Nu wil ik alleen benadrukken dat K38 het verdient om te winnen. Stem op K38 als een blijk van waardering voor al het werk van onze vrijwilligers!’

Kunstencentrum K38 is door de Gemeente Noordenveld voorgedragen voor de landelijke Vrijwilligersprijs. Een blijk van waardering voor alle vrijwilligers die K38 vorm en inhoud geven. Om voor de landelijk publieksprijs in aanmerking te komen moeten zoveel mogelijk mensen op K38 stemmen! Stemmen kan t/m 8 februari 2019 op www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/kunstencentrum-k38