Advertentie

Browse By

Jeugd organiseert activiteitendag voor jong en oud!

Links boven Ties (petje), Rechts boven Marnix, Links onder Manouk en Jongerenwerker Erik hebben er zin in en zijn ver met de voorbereidingen van de activiteitendag.

NOORDENVELD – Op zaterdag 28 september organiseren de jongeren uit Roden en omstreken, samen met verschillende ouders en met Welzijn in Noordenveld een activiteitendag met de allerleukste spelletjes. Iedereen is welkom en de jeugd wil graag met bijvoorbeeld buurtbewoners maar ook inwoners van Roden en omliggende dorpen een gezellige dag er van maken en met hun in contact komen. De activiteiten worden georganiseerd bij de skateboardbaan tussen de hockey- en korfbalvelden in Roden. 

Hangjongeren en negatief beeld
Als jongerenwerker bij Welzijn in Noordenveld (WiN) is Erik van der Heide zeer actief op straat en zoekt jongeren op die samenkomen op een bepaalde plek. Hij noemt ze liever geen hangjongeren, want dat vindt ik zelf zo negatief klinken.  Door met enige regelmaat de jongeren op hun eigen ontmoetingsplek te bezoeken merkte Erik dat de jongeren behoefte hadden aan een positief beeld in de buurt. 

Ook de pers was niet mals over deze jongeren en hebben maar één kant van het verhaal belicht. En ja als jongeren zich ergens ontmoeten dan ontstaat er vaak reuring. Klopt. En er zijn overlast situatie geweest die ook niet door de beugel konden. Maar juist door met ze in gesprek te gaan en met hun het vertrouwen te geven dat ze er als individu mogen zijn. En dat elke jongere een talent heeft en met dit talent wil ik als jongerenwerker aan de slag“, zegt jongerenwerker van der Heide. 

Vanuit de buurt was een negatief beeld ontstaan. Deels zijn er de jongeren zelf debet aan geweest. Maar vaak ook niet. Erik’s visie is dan ook als je de jongeren bij naam kent en weet wie het is. Kan je vaak ook bepaald gedrag verklaren en accepteren. En dit heeft hij ook vaak bij jongeren aangekaart. Het is het beeld richting de buurt wat ze zelf creëren alleen staat de jongere daar vaak zelf niet bij stil. 

Jongeren en veel talent
Van der Heide zag als ervaren jongerenwerker direct dat bij veel jongeren enorm veel talent zit. En met dit talent heeft hij twee maanden geleden samen met een aantal moeders van deze (hang)jongeren een informatieavond georganiseerd. Hier zijn 18 jongeren naar toe gekomen, dus een mooie opkomst en een groot succes. Tijdens deze avond hebben ze met alle partijen ideeën bedacht van wat ze kunnen doen voor de buurt waar deze groep jongeren zich ontmoeten. Het doel is om bewoners en jongeren elkaar beter te leren kennen. Zodat ze met elkaar gaan praten. Want Erik kreeg vaak van de jongeren te horen “waarom bellen ze de politie en komen ze zelf niet even langs om te zeggen dat ze overlast ervaren“, aldus de jongeren. En hier wilde van der Heide graag iets mee gaan doen. Samen met twee moeders, die ook zien dat elke jongere een talent heeft. Uiteindelijk is er samen met de jongeren, de moeders en de jongerenwerker een werkgroep gevormd om deze activiteit vorm te geven. Zowel voor buurtbewoners, jeugd uit Roden en Leek en omliggende dorpen en alle inwoners van Roden. Iedereen is welkom op deze dag. 

De activiteitengroep komt structureel één keer in de twee weken bij elkaar en dan gaan ze in op de inhoud van deze activiteit. En als je dan ziet hoeveel organisatietalent bij deze jongeren zit is dat zo mooi om te zien. Er is zelfs een jongere die op de donderdag op de fiets van Termuntenzijl komt om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Echt super om te zien. De activiteitengroep heeft deze activiteiten helemaal zelf verzonnen. Het is hun idee en ze nemen ook hun verantwoordelijkheid om het tot een goed resultaat te laten komen. De rol van de moeders is om ze te ondersteunen in bijvoorbeeld het vervoer maar ook als een coach. En Erik’s taak als jongerenwerker is om het geheel te ondersteunen, te coachen en om het zo officieel mogelijk te laten gebeuren. Dus de regeltjes. Want aan zo’n evenement zitten ook regels verbonden en daar moeten ze zich aan houden. Zo zal er geen alcohol genuttigd mogen worden. Zo hebben ze afspraken over roken. Er is inmiddels een vergunning aangevraagd en verkregen. Eén van  Erik’s taken als jongerenwerker zal hier streng op toe te zien. En de jongeren snappen dit heel goed. En staan hier ook 100% achter”.  

Activiteitendag voor iedereen
Op zaterdag 28 september zullen ze diverse activiteiten gaan organiseren voor de hele buurt. Zo gaan ze oud-Hollandse spelen organiseren. Te denken valt aan blik lopen, koek happen en nog veel meer leuke spelletjes. Ze zijn zelfs bezig om voor jong en oud een WipeOut baan daar neer te zetten. Voor de allerkleinsten zal er een spring/luchtkussen zijn en is men bezig om een suikerspin machine daar te krijgen en wil de jeugd hamburgers bakken voor jong en oud. 

De jongeren hebben tevens bedacht dat ze deze activiteit voor een goed doel willen organiseren. Welk goed doel dat laten ze nog even in het midden. Het is de bedoeling dat bij elke activiteit een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt om zo geld in te zamelen. Het is dus aan de deelnemers hoeveel ze er voor over hebben om bijvoorbeeld mee te doen aan de oud-Hollandse spelen. Maar het is niet verplicht om een vrijwillige bijdrage te leveren. Het voornaamste is dat deze jongeren iets voor de buurt terug willen doen en iets met hun talent willen gaan doen

Sponsoren gevraagd
Daarnaast zijn ze nog op zoek naar diverse sponsoren. Mochten er bedrijven, ZZP’ERS of initiatiefnemers zijn die deze activiteit willen ondersteunen dan kunnen ze contact op nemen met: Erik van der Heide, jongerenwerker Welzijn in Noordenveld. erikvanderheide@welzijninnoordenveld.nl of 050-3176500. 

De volgende bedrijven ondersteunen deze activiteitendag ook al maar er kunnen meer bij:  Schipper en Meijer BV – Meijer Roden Verzekeringen – Albert Heijn Roden – Zorgplaza – Burgers Enzo Roden – Ziengs – Unive – Mo’s Café   

Foto’s: Erik Brand©