Advertentie

Browse By

Hoe herken je dementie? Hoe benader je mensen die signalen vertonen of verdwaald lijken te zijn?

Dementievriendelijk Drenthe ook in Noordenveld

NOORDENVELD – Hoe herken je dementie? Hoe benader je mensen die signalen vertonen of verdwaald lijken te zijn? Ervaar hoe het is om zelf dementie te hebben. Dinsdag 15 januari van 9.30-14.00 uur staat een stand op het Inwonersplein in Roden. Casemanagers dementie, vrijwilligers van Alzheimer Drenthe en Netwerk Dementie zijn aanwezig om bezoekers te vertellen over dementie. Iedereen is van harte welkom, met vragen én ideeën!

Dementiebril
Casemanagers dementie, vrijwilligers van Alzheimer Drenthe en Netwerk Dementie zijn dinsdag 15 januari van 9.30-14.00 uur in het gemeentehuis in Roden, om bezoekers te vertellen over dementie. Voor wie wil, is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. Op de stand zijn ook “dementiebrillen” aanwezig, van Into D’mentia. Deze VR-bril laat je in de huid van iemand met dementie kruipen. Zo is het mogelijk te ervaren waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving reageert. Een van de doelen van de bril is ook om mensen met dementie beter te begrijpen.

Bewustwording impact dementie
In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Drenthe stijgt van 9.200 in 2015 naar 18.000 in 2040. Voor Noordenveld wordt gerekend op een stijging van 680 naar 1400 mensen. Drentse instellingen gaan daarom de komende vier jaar inwoners, ondernemers en hun eigen medewerkers bewust maken van de impact van dementie voor de mens met dementie zelf, voor hun directe omgeving en voor de samenleving.

Iedereen in Noordenveld doet mee
Wethouder Ipema: “Ook in Noordenveld groeit het aantal mensen met dementie. Dit betekent wel wat voor ons allen. Want hoe gaan wij als samenleving begripvol om met mensen met dementie en wat doe je wanneer je verwarde mensen op straat of in de winkel ontmoet?  Hoe ondersteunen we mantelzorgers zodat mensen met dementie op een goede en veilige manier thuis kunnen blijven wonen? Praktische informatie en advies kunnen helpen om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Ook de druk op de gezondheidszorg wordt groter. Hoe organiseren we die zorg? Ons uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen in Noordenveld.”

Dementievriendelijk Drenthe
Om mensen met dementie zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, tekenden de twaalf Drentse gemeenten, de provincie, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie en Samen Dementievriendelijk in september het convenant Dementievriendelijk Drenthe. Doel van Dementievriendelijk Drenthe is niet alleen herkennen, maar vooral ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Eerste stap is de tour langs alle stadhuizen om dementie onder de aandacht te brengen. Na deze Drenthe tour volgen trainingen, bijeenkomsten en campagnes voor onder meer medewerkers van instellingen, bewoners en winkeliers.

In 2016 is ’Samendementievriendelijk’ van start gegaan. Een initiatief van onder meer Alzheimer Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samendementievriendelijk wil tot 2020 minstens één miljoen mensen bereiken.