Advertentie

Browse By

Henk Buring Koninklijk Onderscheiden

RODERWOLDE – Het was feest woensdagmorgen bij de tennisclub in Roderwolde. Henk kreeg daar de burgemeester op bezoek Dorpsgenoot trouwens sinds kort) voor het opspelden van een onderscheiding, waar de familie, kennissen en vrienden al van op de hoogte waren, behalve Henk zelf. Henk werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor de vele werkzaamheden, die hij uitvoert voor de maatschappij. Henk had binnen de vereniging verschillende functies  Zo was hij, 6 jaar wedstrijdsecretaris, 6 jaar penningmeester, 25 jaar toto-lotto functionaris, jarenlang organisator van het jaarlijkse verenigingstoernooi . Hij heeft meegeholpen met het opzetten van het jubileumboek ter gelegenheid van de viering van het 35 jarig bestaan van de vereniging.

De heer Henk Buring (62)

1975-2010, vrijwilliger Korfbalvereniging ODA Roderwolde:

De heer Buring had binnen de vereniging verschillende functies  Zo was hij, 6 jaar wedstrijdsecretaris, 6 jaar penningmeester, 25 jaar toto-lotto functionaris, jarenlang organisator van het jaarlijkse verenigingstoernooi . Hij heeft meegeholpen met het opzetten van het jubileumboek ter gelegenheid van de viering van het 35 jarig bestaan van de vereniging.

1982-2011, bestuurslid Vereniging voor Dorpsbelangen Roderwolde e.o.:
Als secretaris en vicevoorzitter voor Dorpsbelangen, behartigde hij de belangen van de inwoners bij de realisatie van de Haven in Roderwolde, de aanleg van het waterbergingsgebied De Onlanden, de realisering van het kunstwerk over het oerbos en de coördinatie van de vrijwilligerswerkzaamheden en de inzet van het materiaal bij de bouw van de Multi Functionele Accommodatie De Doefkamp. Ook was hij actief betrokken bij het organiseren van de vroeger gehouden autocross in Roderwolde,en was hij voorbereider van de verbouw en inrichting van het ‘Rowolmer archief’.

1988-heden, bestuurslid en vrijwilliger Tennisvereniging Roderwolde:
De heer Buring was van 1988 tot begin 2016 bestuurslid van de tennisvereniging. Hij nam  altijd het voortouw en geeft nog steeds leiding  bij alles wat met de tennisbaan te maken heeft. De heer Buring organiseert daarnaast toernooien en verzorgt promotieactiviteiten.

Foto’s: Erik Brand