Advertentie

Browse By

Hans Langendijk Koninklijk onderscheiden

Koninklijke onderscheiding Hoogleraar radiotherapie umcg

RODEN  – Op woensdag reikte burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld een koninklijke onderscheiding uit aan Hans Langendijk. Hij is hoogleraar Radiotherapie, hoofd van de afdeling Radiotherapie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en inwoner van Roden. Langendijk wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zeer bijzondere prestaties voor de samenleving hebben geleverd.

Wereldwijde verbeteringen
Hans Langendijk zet zich al vele jaren in voor het welzijn van patiënten met kanker. Niet alleen als radiotherapeut-oncoloog in de patiëntenzorg, maar ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dankzij een door Langendijk opgezet onderzoeksprogramma zijn er nieuwe inzichten ontstaan in de bijwerkingen bij radiotherapie op de lange termijn. Deze inzichten hebben geleid tot belangrijke verbeteringen in de behandeling van kankerpatiënten wereldwijd. De gebruikte onderzoeksmethode heeft internationaal breed navolging gekregen en heeft Langendijk en zijn mede-onderzoekers internationaal een grote reputatie bezorgd.

Minder straling in gezond weefsel door protonentherapie
Langendijk is op nationaal en Europees niveau een vooraanstaand expert op het gebied van protonentherapie. Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij er minder straling in omliggend gezond weefsel terecht komt waardoor ongewenste langetermijneffecten van deze bestraling geminimaliseerd worden. Voor de behandeling van kinderen, patiënten met hoofdhals-kanker en patiënten met bepaalde vormen van borstkanker is inmiddels een behandelprotocol opgesteld. Maar ook patiënten met andere vormen van kanker kunnen veel baat hebben bij deze therapie.

Centrum voor protonentherapie
Langendijk ontwikkelde een methode waarmee vooraf ingeschat kan worden voor welke patiënten deze behandeling het meeste voordeel heeft en waarmee bepaald kan worden welke patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling. In januari 2018 is in het UMCG de eerste patiënt in Nederland met protonentherapie behandeld. Voor het UMCG Comprehensive Cancer Center is het aanbod van deze innovatieve vorm van bestraling een belangrijke aanvulling op het totale zorgaanbod voor complexe kankerpatiënten. De realisatie van het protonentherapiecentrum was een langdurig en complex traject waarvoor verschillende mensen zich buitengewoon hebben ingezet, Langendijk in het bijzonder. Zonder zijn inspanningen is het de vraag of protonentherapie überhaupt in Nederland zou zijn ingevoerd.