Advertentie

Browse By

Gemeente Westerkwartier treedt toe tot netwerk grote plattelandsgemeenten

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier sluit aan bij het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, de zogenoemde P10-gemeenten. De twintig grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. De gemeente Westerkwartier draagt wethouder Bert Nederveen voor als lid van het Algemeen Bestuur.

Wethouder Bert Nederveen: “De gemeente Westerkwartier is qua oppervlakte één van de grootste gemeenten in Nederland. Daarom zoeken we samenwerking met de P10-gemeenten. De doelstellingen van de P10 sluiten aan bij de doelstellingen en ambities zoals wij die verwoord hebben in ons Coalitieakkoord 2019-2022. Deelnemen in dit netwerk kan een grote bijdrage leveren aan de uitwerking hiervan en zien we als een grote meerwaarde in de positionering van onze gemeente Westerkwartier zowel regionaal als landelijk.”

Kenmerken
De P10-gemeenten kenmerken zich door een groot grondoppervlakte en het ontbreken van een stedelijke kern. Deze kenmerken zorgen ervoor dat deze gemeenten veelal dezelfde maatschappelijke opgaven hebben om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid en vitaliteit op peil blijven. Door samen te werken is het delen van kennis gemakkelijker en hebben de gemeenten de massa die nodig is om hun gezamenlijke belangen te behartigen. Samen willen de P10-gemeenten de randvoorwaarden scheppen, die ervoor zorgen dat de betrokken gemeenten ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. Tegelijkertijd willen ze met hun ruimte bijdragen aan de opgaven die heel Nederland heeft op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

Onderwerpen
De P10 maakt zich meer sterk voor de volgende onderwerpen: demografische ontwikkelingen, relatie plattelandsgemeenten en Gemeentefonds, recreatie en toerisme, functieveranderingen op het platteland, nieuwe economische kansen in de buitengebieden, veiligheid in het landelijk gebied (aanrijtijden), leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs), natuur- en waterbeheer en duurzaamheid.

Deelnemers P10-gemeenten
Op dit moment bestaat P10 uit de volgende gemeenten: Het Hogeland, Twenterand, De Fryske Marren, Horst aan de Maas, Midden-Drenthe, Medemblik, Hof van Twente, Peel en Maas, Goeree-Overflakkee, Hollands Kroon, Berkelland, Westerveld, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Schouwen-Duiveland, Hulst, Opsterland, Ooststellingwerf, Sluis en Bronckhorst. De gemeente Westerkwartier sluit hier nu bij aan.