Advertentie

Browse By

Gemeente Westerkwartier ontvangt definitieve gemeentewapen

WESTERKWARTIER – Op vrijdag 21 juni overhandigde de Hoge Raad van Adel het wapendiploma van het nieuwe gemeentewapen aan burgemeester Koos Wiersma. De gemeente gaat het wapen onder andere gebruiken op de ambtsketen, trouwboekje, stempels en kleding van de bodes en buiten gewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Het nieuwe wapen van gemeente Westerkwartier is ontworpen door de Hoge Raad van Adel. Zij zijn uitgegaan van een historisch ontwerp gebaseerd op de wapens van de vier voormalige gemeenten. De gemeenteraad heeft op 2 januari ingestemd met het ontwerp en vervolgens is het naar het Kabinet van de Koning gestuurd. Zijne Majesteit heeft het nieuwe gemeentewapen verleend. Met het uitreiken van het officiële wapendiploma is het gemeentewapen nu definitief.

Omschrijving wapen

De omschrijving van het ontwerp luidt: Gevierendeeld; I in azuur een schuinbalk in drie rijen geschaakt van keel en zilver, gaande over een schuinlinks geplaatste abtsstaf van goud met een velum van zilver; II in zilver een omgewende en omziende ridder in stalen wapenrusting, de helm gesloten en gepluimd, alles van dezelfde kleur als de wapenrusting, gezeten op een omgewend galopperend paard van sabel, getoomd, getuigd en gezadeld van natuurlijke kleur met een zadelkleed van zilver; III in zilver een kasteel van keel; IV in azuur een korenschoof van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door een leeuw en een griffioen, beide van goud en getongd en genageld van keel.

Gebruik door derden

De gemeente heeft het exclusieve recht ontvangen het wapen te voeren. Zonder toestemming van de gemeente mag het wapen dan ook niet door anderen worden gebruikt.