Advertentie

Browse By

Gemeente Noordenveld ‘shopt’ meer bij lokale ondernemers

OPNIEUW STIJGING LOKALE INKOOP

NOORDENVELD – In 2018 kocht de gemeente Noordenveld opnieuw meer in bij lokale ondernemers. Vorig jaar werd er voor bijna een miljoen euro meer lokaal ingekocht ten opzichte van 2017. De stijging vond plaats over de hele breedte van het inkooppakket van de gemeente.

Wethouder Alex Wekema: ”In 2018 werd er voor € 4.524.000 lokaal ingekocht.  De totale inkoop in de Regio Groningen-Assen is in 2018 met € 1.080.000 gestegen naar € 14.100.000. Het blijft moeilijk in te schatten of er meer mogelijk is omdat dit ten eerste afhankelijk is van de hoeveelheid werkzaamheden die de gemeente in een bepaald jaar uit gaat voeren. Noordenveld is eveneens sterk afhankelijk van het aanbod van leveranciers binnen de gemeente. Daarnaast is er bij de grotere projecten altijd een remmende werking. Dat ligt aan het aanbestedingseffect waardoor ook leveranciers van buiten de gemeente een eerlijke kans krijgen. Het gaat dan vaak om Europese aanbestedingen, aldus de portefeuillehouder financiën.”

Sinds 2013 heeft de gemeente Noordenveld een inkoopbeleid waarin is afgesproken dat bij onderhandse aanbestedingen zoveel als mogelijk van het aantal uit te nodigen kandidaten uit het lokale dan wel regionale bedrijfsleven afkomstig is. Verder past de gemeente zo veel mogelijk duurzaamheids- en sociale criteria toe in bestekken en aanbestedingsdocumenten.