Advertentie

Browse By

Energieke buurten van start in Norg en Roderwolde

NOORDENVELD – In Norg-west en Roderwolde zijn startbijeenkomsten geweest van het project Energieke Buurten. Gemeente, Energiecoöperatie Noordseveld en bewoners gaan samen voor een energieneutrale, sociale en mooie buurt. Wethouder Kirsten Ipema was bij beide bijeenkomsten: “We delen het enthousiasme om met dit project aan de slag te gaan. We hebben een goede start gemaakt, waarbij het er nu vooral op aankomt om de mensen uit de buurt te betrekken. Het is hun buurt!”

Energiek Norg
In Norg zijn verschillende bewonersgroepen al bezig om gezamenlijk groen te beheren en ondernemen enkele blokken al gezamenlijk acties, zoals nieuwe goten aanbrengen. Belangrijkste vraag bij de startbijeenkomst was: hoe kunnen we onze buurt nog mooier maken? Onderwerpen zijn parkeren, snippergroen en wateroverlast worden. Vanuit deze onderwerpen wordt steeds aansluiting gezocht bij het thema energie. Maar hoe ervaren buurtgenoten dit? Om daar achter te komen, houdt het bewonersplatform in november een actie in de buurt: er komt een grote tent waar ieder zijn of haar klachten, ideeën, dromen en fantasieën over de buurt kwijt kan. Daar gaat het bewonersplatform dan eerst mee aan de slag. Het platform zoekt nog mensen uit Entinge en Dikninge die mee willen doen. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via duurzaam@gemeentenoordenveld.nl.

Energiek Roderwolde
In Roderwolde is tijdens de startbijeenkomst direct besloten om het gebied uit te breiden met Sandebuur, Foxwolde en Matsloot. Dit is een samenhangend gebied waar ook Dorpsbelangen actief is. Het geslaagde glasvezelproject is een mooi voorbeeld van hoe Energiek Roderwolde aangepakt kan worden: met vertegenwoordigers per straat en door zoveel mogelijk zelf de mensen erbij betrekken. Dan moeten de mensen natuurlijk wel weten waar het over gaat. Daarom wordt er tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen op 21 november in de Doefkamp een thema-avond over Energiek Roderwolde. Dit project kan voor elke inwoner in het gebied wat betekenen. Als u wilt weten wat precies, kom dan ook.

Het project Energieke buurten gaat zo’n drie jaar duren. In die drie jaar verwachten gemeente Noordenveld en Energiecoöperatie Noordseveld dat steeds meer mensen mee gaan doen.