Advertentie

Browse By

Drenthe investeert in landschap Veenhuizen

VEENHUIZEN – Landinrichtingscommissie Veenhuizen en de gemeente Noordenveld kunnen in de voormalige kolonie Veenhuizen aan de slag met het versterken van het landschap, het verbeteren van de landbouwkundige structuur en de aanleg van een recreatief fietspad. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor € 724.900,– beschikbaar.

De plannen komen voort uit het landinrichtingsplan voor Veenhuizen. Zo wordt onder meer de landbouwstructuur verbeterd ten gunste van lokale agrariërs. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Door het aanpakken van de landbouwstructuur ondersteunen we de boeren in het gebied met het toekomstgericht maken van hun bedrijf”.

Recreatief fietspad Gedeputeerde Henk Brink: “De aanleg van het recreatieve fietspad verhoogt de verkeersveiligheid en draagt bij aan de beleving van het landschap door fietsers”. Het fietspad is drie kilometer lang en loopt op de kade langs de Zesde Wijk, parallel aan de Ds. Germsweg. Gemeente Noordenveld zorgt met de aanleg van dit fietspad voor een belangrijke schakel in het provinciale fietsknooppuntennetwerk. Het fietspad ontsluit ook de voormalige locatie van ‘het derde Gesticht’ via de historische toegang. De bijdrage voor het fietspad komt uit de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk fietsinnovatie en -beleving. Het voorstel van Gedeputeerde Staten om hiervoor subsidie beschikbaar te stellen wordt aan Provinciale Staten voorgelegd.

UNESCO-werelderfgoed Het Landinrichtingsplan Veenhuizen ligt binnen de begrenzing van de UNESCOwerelderfgoed nominatie. De versterking van het landschap draagt bij aan de kernwaarden die van belang zijn voor deze nominatie.