Advertentie

Browse By

Drama in Samber!

Iets meer dan 78 jaren geleden, op de avond van zondag 1 september om precies te zijn, vond er ten noorden van het dorp Roden een bizar einde plaats aan een zeven jaren durende relatie. De aanleiding voor het drama begon zo’n 4 weken eerder, toen de 22-jarige Egberdina Meijer de verloving verbrak, die zij zeven jaren had gehad met de eveneens uit Sandebuur afkomstige 32-jarige rijwielhersteller Hilbrand Brink.

Waarschijnlijk zal Hilbrand het meisje die zondagavond in de omgeving van gehucht hebben opgewacht toen zij terugkwam van een dansavond en wellicht hebben geprobeerd om haar op andere gedachten te brengen. Egberdina zal hem duidelijk gemaakt hebben dat een hereniging er niet in zat, waarop bij de jongeman alle stoppen doorsloegen en hij haar van het leven beroofde. Nadat Brink het meisje had vermoord, sloeg hij zo’n 1500 meter verderop de hand aan zichzelf. Hilbrand beroofde door middel van ophanging van het leven.

De toenmalige krant het Nieuwsblad van het Noorden, nu het Dagblad van het Noorden, plaatste een lang verslag over de gebeurtenissen die een dag later op de tweede september van het jaar 1940 plaatsvonden. Ik zou het verslag tekort doen wanneer ik er een summier verslag van ging maken, daarom plaats ik het hele verhaal hier in de spelling uit het jaar 1940.

Een meisje vermoord gevonden

Jongeman zoek Drama onder Roderwolde

(Van onzen eigen verslaggever)
Een afschuwelijk drama heeft hedenmorgen in het stille Roderwolde dat in landelijke eenzaamheid onder de rook van Groningen opgeschrikt.
Van den grooten weg, diep het land in, slechts te bereiken langs een zandweg, die de voortdurende regens van de afgeloopen weken herschapen is in modderpoelen, wonen, in het gehucht Sandelburen, op korte afstand van elkaar, de families Meijer en Brink.
Twee leden van deze families, de 22-jarige Egberdina Meijer, die bij haar ouders thuis woonde en de 32-jarige Hillebrand Brink hebben een zevental jaren lang verkeering met elkaar gehad. Ongeveer vier weken geleden heeft het meisje deze verhouding verbroken.
Gisteravond omstreeks half zeven heeft het meisje de woning verlaten. Zij vertelde thuis, dat zij in Roden ging dansen. Vanmorgen, in de vroegte, bleek zij niet te zijn teruggekeerd.
In het gezin Brink deed men te zelfder tijd een soortgelijke ontdekking. Omstreeks negen uur gisteravond was Hillebrand, die eveneens bij zijn ouders thuis woont, maar die in Roderwolde een klein fietsenzaakje drijft, uitgegaan. Ook hij bleek vanmorgen niet te zijn thuis gekomen.
Samen zijn de beide families toen gaan zoeken. Deze speurtocht door het land, langs boschjes en wallen, eindigde met een verschrikkelijke ontdekking.

De oude baas Brink zag op een gegeven ogenblik, het was omstreeks acht uur, op een kamp bouwland het meisje in het struikgewas, achter een walletje ter zijde van den zandweg, op enkele honderden meters van de woning liggen. Zij bleek dood te zijn.
Op een zijweggetje, aan den anderen kant van den zandweg, een honderd meter van de plaats, waar het meisje werd gevonden, stond haar fiets in het struikgewas.

Onmiddellijk werd de chef-veldwachter J. Bos gewaarschuwd, die op zijn beurt den burgemeester van Roden, mr. H. W. Bloemers, in kennis stelde van deze treurige ontdekking. Zij waren spoedig ter plaatse, alsmede de majoor van de Rijksveldwacht Visser en de veldwachter P. v. d. Veen.
Inmiddels was het Parket te Groningen gewaarschuwd, dat omstreeks half elf op de plaats  van het misdrijf arriveerde. Met den Officier van Justitie, mr. J. N. Meindersma en Substituut-Officier, mr. L. D. Zijlstra, kwam mee de Hoofdinspecteur van de Groninger recherche, de heer F. Kraaijenga. Ook dr. D.W.F Weggemans, arts te Roden, was spoedig aanwezig.

Het onderzoek in dit drama nam hierop onmiddelijk een aanvang. Als eerste voorlopige indruk kwam daarbij wel vast te staan, dat het Meisje geworgd is. Lichte verwondingen bij de keel duidden daar op. Verder is komen vast te staan, dat Hillebrand Brink, van wie heden middag nog geen spoor ontdekt was, gisteravond, voordat hij het huis verliet, oude kleren heeft aangetrokken.

Het vermoorde meisje is gisteravond inderdaad met een nichtje uit Norg in het café Busscher te Roden wezen dansen. Zij is daar omstreeks tien uur vertrokken. Een van haar vriendinnen zei, toen ze zag, dat Dina aanstalten maakte om alleen weg te gaan: „Zal een eind met je meerijden?”
Het slachtoffer antwoordde daarop: „Wel nee, ik kan het alleen best vinden”. Daarop is zij weggereden….
Wat er daarna gebeurd is, hoe het trieste gebeuren op dien stikdonkeren eenzame zandweg, dien het meisje moest nemen om haar huis te bereiken, zich heeft afgespeeld, dat alles ligt volkomen in het duister.
Het drama heeft in de buurt grootte ontsteltenis gewekt. Enkele groepjes bewoners stonden daar op den zandweg het gebeuren te bespreken en onder hen bevonden zich de beide vaders van de betrokkenen, van wie één daarbij een dochter had verloren, terwijl de andere in ongerustheid omtrent het lot van zijn zoon verkeerde.

Op het vermoeden, dat deze de hand aan zich zelf heeft geslagen, werd hedenmorgen met het dreggen begonnen in het Roder kanaal, dat op vijf minuten afstand van de plaats van de misdaad loopt. Hillebrand Brink, de vermiste jongeman, staat in de omgeving bekend als een stille jongen die nooit iemand last veroorzaakte, doch wiens karakter zoo is, dat gebeuren moet wat hij zich eens had voorgenomen.
Het verbreken van de verhouding door het meisje had allesbehalve zijn instemming. Er waren in de afgelopen weken enkele onaangenaamheden daardoor geweest, waarbij de jonge Brink zich verbitterd over dit feit had uitgelaten en had gezegd, dat hij geen andere jongens bij het meisje moest zien. Het lichaam van het slachtoffer werd hedenmiddag naar Groningen overgebracht, waar prof. dr. J.J.Th Vos de sectie zou verrichten.

Van Hilbrand Brink was dus nog niets te bekennen toen het bovenstaande in de krant verscheen. Even later op de dag werd ook het ontzielde lichaam van Brink gevonden aan een boom een eindje verderop. Een dag later stond het volgende bericht in de krant:

De dader pleegde zelfmoord.

Gistermiddag heeft men te Roden het lijk van den 32-jarigen H. B., die zijn verloofde heeft vermoord, gevonden. De man had zich opgehangen aan een boom op ongeveer 1500 meter van de plaats, waar het lijk van het meisje was gevonden.

 

(Bronnen: Archief Nieuwsblad van het Noorden, afbeelding Google.)