Advertentie

Browse By

Dorpsschouw Norg! Denk jij ook mee?

NORG – Evenals vorige jaren organiseert de ‘Belangenvereniging Norg’ in samenwerking met een aantal gemeentelijke diensten vijf april weer een dorpsschouw.  Mankementen aan bestrating, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speeltoestellen kunt u melden. Dat geldt ook voor illegaal gestort afval en andere overlast gevende zaken. 

(Hinderlijke) parkeerproblemen kunt u ook aan de orde stellen, maar de ervaring heeft geleerd dat daar moeilijker een oplossing voor te vinden is.

In principe wordt er naar gestreefd de gesignaleerde problemen op korte termijn te verhelpen. Dat is echter niet in alle gevallen mogelijk. U ontvangt in ieder geval bericht over de afhandeling van uw melding.

Ook kunt u de aanzet geven tot herinrichting van een straat of de groenvoorziening in uw buurt. Daarbij kan wel een beroep gedaan worden op de zelfwerkzaamheid van de buurtgenoten.  Het is ook van belang dat de buurt het grotendeels eens is met de voorgestelde aanpak en uitvoering.

U kunt uw opmerkingen/problemen t/m 24 maart per e-mail sturen naar het mail- adres “wiegers8@xs4all.nl” of via “belangenvereniging.norg@gmail.com“. Schriftelijk inleveren kan uiteraard ook, op het adres Marke 3 in Norg.

Dus heeft u een tip? Laat het ons weten! Uw betrokkenheid kan er toe bijdragen, dat ons dorp er nog beter uit gaat zien!

Namens het bestuur ‘Belangenvereniging Norg’,
– Gerard Meijering
– Thea Tabak
– Anne van der Zijl
– Jannie Guldenaar
– Remko Nieboer