Advertentie

Browse By

Dorpshart Zevenhuizen wordt vernieuwd

ZEVENHUIZEN – Eind maart 2017 hebben de Protestantse gemeente Zevenhuizen en Stichting Huisvesting Vredewold samen afspraken gemaakt over de verkoop en verwerving van de voormalige Gereformeerde Kerk met bijbehorende gebouwen op de hoek van het Hoofddiep en de Kokswijk. Er is overeenstemming bereikt over de prijs en bijbehorende voorwaarden. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse kerk en de Raad van Commissarissen van de corporatie willen medio mei 2017 een besluit tot goedkeuring kunnen nemen. Er zijn diverse onderzoeken gestart. Met de gemeente Leek is contact gelegd en wordt gesproken over de beoogde planrealisatie en de ruimtelijke ordeningskaders voor nieuw te bouwen sociale huurwoningen voor senioren inclusief passende multifunctionele ruimten. De bestaande gebouwen worden in principe gesloopt. Voor het ontwerpproces, de benodigde vergunningen en de realisatie wordt een termijn van zeker drie jaar aangehouden.