Advertentie

Browse By

Demonstratie tegen woningbouw ijsbaan Tolbert

Geen woningbouw ijsbaan Tolbert

TOLBERT – Geen sociale woningbouw op de plaats waar nu de ijsvereniging Tolbert is gesitueerd. De bewonersorganisatie B.O.O.T (Bewoners Organisatie Omwonenden ijsbaan Tolbert) van de ijsbaan Tolbert zijn tegen de bouw van Sociale woningbouw op plaats van de ijsbaan! B.O.O.T is van mening dan een ijsvereniging die al meer dan 100 jaar het middelpunt van het dorp Tolbert is niet zomaar opgeofferd kan worden zodat de gemeente Leek samen met Wold en Waard op deze grond sociale woningbouw kan realiseren. B.O.O.T wil dat de ijsvereniging op deze plaats blijft bestaan. Het is dan ook eeuwig zonde dat deze altijd plezierige ontmoetingsplek verruild zal gaan worden voor een betonnen complex voor sociale woningbouw. B.O.O.T is dan ook van mening dat het de woonkwaliteit behoorlijk zal beïnvloeden. “Wij als B.O.O.T zeggen dan ook: BLIJF AF VAN ONZE IJSBAAN!!!”, aldus de tegenstanders van de nieuwbouw. 

Daarom willen zij samen met alle Tolberters demonstreren tegen de komst van woningbouw op de huidige plek van de ijsbaan. Hierbij roept B.O.O.T (Bewoners Organisatie Omwonenden ijsbaan Tolbert) ze dan ook iedereen op om op maandag 31 december om 13.00 uur te verzamelen bij de ijsbaan in Tolbert. Neem allen de schaatsen mee!